Følgere

Populære innlegg

søndag 28. august 2011

Eli Roska-adopsjonens famøse avsløringer

Staten gir bevilling til adopsjon av en 27 år gammel kvinne!

En ny norsk statlig adopsjons-skandale anno 2011.
http://mobil.bt.no/nyheter/lokalt/Endelig-fr-de-kalle-henne-datter-2522079.html
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Unik-sak-2558659.html

Alle lovlige grenser for en lovlig adopsjon er overskredet ved at den norske stat har gitt bevilling til adopsjon i et tilfelle som dette. Igjen viser statens adopsjonsregime en vilje til ikke å ville gjøre sine lovfestede plikter og oppgaver på adopsjonsfeltet.

Den 27 år gamle kvinnen fra Romania har nå fått en norsk statlig fødselsattest som viser at hennes fødeforeldre er norske og hennes fødemor var den 18 år gamle Eli Roska.
.
Ikke lov å anerkjenne adopsjoner av personer som har fylt 18 år.

Helt siden adopsjonsloven kom til i 1917 og ble en del av norsk familierett og sden 1953 sentral i barnevernsloven, har bevilling til adopsjon for personer som ikke rettslig sett er barn, vært ulovlig for staten å gi sin anerkjennelse/bevilling. At en tingrettsdommer ikke vet dette, er kanskje ikke uvanlig, men ikke akseptabelt. 

Når statens adopsjonsregime begynte å la være å bry seg om lovens18-årsgrense for bevilling, er uklart, men grensen ble respektert til til  utpå 1990-tallet. Den ulovlige praksisen begynte i alle fall ved stebarnsadopsjoner - og vitnet da om at statens adopsjonsregime anså seg hevet over Norsk Lov. Noe dette regime hadde gjort i all hemmelighet på flere felter siden 1945; spesielt når det kommer til lovens krav til foreldrenes samtykker.

I dette tilfellet ble den utenlanske kvinnens romeske mors samtykke tillagt betydning, til tross for at det angivelig skal være avgitt da den 27 år gamle kvinnen var 5 - fem måneder gammel! Loven er klar på at kun foreldre med foreldreansvar har adopsjons- og samtykkerett.

.
Adopsjonsmisbruk et klart resultat av statlig myndighetsmisbruk!

Flertallet av norske adopsjonabyråkraters jobber og inntekter er helt avhengig av et kollektivt myndighetsmisbuk på adopsjonsfeltet.
  • Uten dette, ville det i Norge omtrent ikke vært noen som levde og tjete penger på adopsjon. Den norske stats adopsjonsregime har fritt og uhindret kunne utvikle et korrumpert statlig adosjonsregime hvor lovløsheten forlengst har tatt fullstendig overhånd.
  • Enkelte advokater forsøker å unytte dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar