Følgere

Populære innlegg

søndag 7. august 2011

Statens skammelige syn på barnets foreldre

Et menneske- og foreldresyn av den skammelige sorten.


Departementets, Bufdirs og Bufetats syn på fødeforeldrene til adopterte er kanskje mer skammelig enn det var på 1950-tallet i Norge. 

Dette norske statslige adopsjonsregime er sterkt preget av et syn på fødeforeldrene som uansvarlige, uegnede og ukvalifiserte foreldres som bare er opptatt å bli kvitt ungen sin så fort som mulig.

I tillegg råder det synet i dette statlige regimet om at de gjør fødeforeldrene en stor gratistjeneste med å bli kvitt ungen på en måte som krenker fødeforeldrenes klare rettigheter.

Hele den norske stats barneimportsystem er preget av et slikt famøst grunnsyn.

Regimet opptrer i tråd med dette; hvilket viser seg i de systematiske rettsskrenkelsene og den upraksis den norske stats barneimportsystem er bygget på.

.
Den norske stat er falske barnehjelpere og barnereddere

Siden 1976 har den norske stat overlatt til sine norske barnimportører å fronte og forsvare statens barneimport for å dekke nordmenns behov og ønsker for et barn for adopsjon. Det har fått katastrofale følger for minst 30.000 utenlandske mødre og deres barn som mer eller mindre har havnet ulovlig i Norge for å dekke ønskene og behovene til norske borgere bosatt i Norge.

Det norske barne- og adopsjonsmarkedet kan med fordel beskrives som: Trade of shame!

Hvor lenge skal Norge ha en slik statsmakt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar