Følgere

Populære innlegg

mandag 7. februar 2011

Mulig å velge kjønn ved adopsjon?

Velg kjønn og mye mer.....

Det norske adopsjonsinstituttet gir de som ha spesifikke ønsker knyttet til barnet og adopsjonen rett til å velge og gjøre valg på basis av dette.

Alle som velger å satse på direkte privat adopsjon, har dermed skaffet seg en mulighet til å velge kjønn og mye mer:

Selv å avgjøre barnets kjønn, helsetilstand, alder, etnisk opprinnelse, hudfarge, nasjonalitet, religiøs og kulturell tiknytning.
Selv å avgjøre om adopsjonen skal være anonym eller ikke.
Selv å avgjøre om det adoopterte barna skal kunne møte sine opprinnelige foreldre under oppveksten
Selv å avgjøre når man offisielt skal bli barnets adoptivforeldre
Selv å avgjøre om man skal sikre barnets foreldre kompensasjoner og støtte under og etter adopsjonen.

Jo mer spesifikke krav og ønsker nå man vil bli adoptivforeldre ved direkte privat adopsjon, jo mer begrensninger og mer krevende blir det å få oppfyllt sine ønsker. Naturlig nok.

Finner man intet barn å adoptere som står tilstrekkelig nært det man ønsker, bør man innse at man bør avstå fra å adoptere - for barnets skyld. Barnet vil uansett få andre adoptanter som da vil stå i forhold til disse andres adopsjonsvilliges betingelser og ønsker.
.

Velge bort valgmuligheter
De som velger å skaffe seg et utenlandsk farget barn ved bruk  av en av statens godkjente barne- og adopsjonsmarkedet, har dermed valgt å fraskrive seg valgmuligheter og oppfyllelse av naturlige og gode ønsker. Ved å gå for en slik måte å få tatt et ukjent og påstått foreldreløst barn til seg som sitt, gjør man langt på vei noe dumt og kanskje handler i ren desprasjon og i en affektsistuasjon. 

Man kan godt si at de som velger å bruke en norsk barnehandler, må ta det det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet har å tilby og det de norske aktørene klarer å fremskaffe til sine betalingsvillige norske kunder.

Barn man etter eget ønsker virkelig foretrekker og ønsker å være adoptivforeldre til, er sikret en bedre matching og et bedre adopsjonsresultat for barnet.

.
I utgangspunktet er det foreldrene som avgjør

Det er barnet foreldre som bestemmer og har det siste ordet. Både om de skal bruke sin adopsjonrett og hvem de ønsker skal være barnets adoptanter. Foreldrene har selv sine klare preferanser til adoptantene, og disse vil når alt kommer til alt være det avgjørende.

De norske barnehandlerne har valgt å neglisjere barna foreldre totalt og utgir disse som ikke-eksisterende. Mest ekstrem om dette har Adopsjonsforum alltid vært; sammen med Adopsjonsforums medlemmer og Adopsjonsforum norske kunder.

Kanskje noe å tenke på?
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar