Følgere

Populære innlegg

fredag 25. februar 2011

Barne- og adopsjonsmarkedet i media

Norske barnehandere og barnekjøpere dominerer helt

Til tross for at det store flertallet adopterte, opprinnelige foreldre og adoptivforeldre siden 1917 har vært og fremdeles er norskfødte alle sammen, er de ikke fremme i media, i pressen og på internett i det hele tatt.

De siste 15 årene er det de statsgodkjente barne- og adopsjonshandlerne, deres statsgodkjente barne- og adopsjonskjøpere og de kjøpe utenlandske barna som så så si alene har vist seg og presentert seg i det norske mediabildet.

Folks og politikkeres bilde av adopsjon er også blitt veldig preget av dette. Det intenasjonale ukontrollerte barne- og adopsjonsmarkedet (BAM) har dermed fått et solid fotfeste i Norge og det norske samfunn.  Et ukontrollert feste uten noen form for korrektiver og hindringer ellers. Norge har tapt for et barne- og adopsjonsmarked Norge og nordmenn aldri skulle vært aktører på. Pengemakta har vunnet.

.

Ett eneste unntak de siste 20 årene.

Den norske flerbarnsmoren Adele Johansen ble offer for den norske stats adopsjonsregime på 1990-tallet ved en norsk statlig tvangsadopsjon. Overgrepene ble støttet av domstolen og Høyesterett, med den følge at hun fikk adopsjonen behandlet av den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Norge tapte og ble dømt som en overgriper på adopsjonfeltet.

Saken fikk god dekning i media som det eneste unntaket fra den dominans det internasjonale illegale barne- og adopsjonsmarkedet har skaffet seg i Norge.

.

Noen ofre i dag.

Kari Ann Voldens adopsjon måtte bli en trussel mot BAM og de norske statsgodkjente barnehandlerne. De norske barnehandlerne vil ikke at deres lukrative marked skal ødelegges ved at staten lar noen bli lovlige adoptivforeldre uten bruk av en statsgodkjent barne- og adopsjonshandler.

Disse barnehandlerne vil ikke at deres statsgodkjente barne- og adopsjonskjøpere de siste tiårene skal oppdage at de er blitt lurt. Lurt både for penger og for en rask, sikker og lovlig måte å bli adoptivforeldre til noen utenlandske foreldres barn på.

Den samme skjebne har også rammet ekteparet Sikander i Halden som har måttet leve adskilt fordi statens barne- og adopsjonshandlere har satt sine egne interesser foran norsk lov og ekteparet og deres lovlig utenlandske adoptertes beste.

Disse er to almenkjente offer for det mediaregimet det internasjonale ukontrollerte og stort sett illegale barne- og adopsjonsmarkedet har fått i Norge.

.

Internett

Internett åpnet i realiteten muligheten for at nordmenn i Norge skulle kunne bli lovlige adoptivforeldre til noen utenlandske foreldres barn uten bruk av noen norsk statsgodkjent barne- og adopsjonshandler. Det åpnet også muligheten for oppnå å bli slike foreldre uten å gå veien om statens eget barneimportsystem, ved at man direkte på basis av lovlig og gyldig samtykke fra barnets foreldre fikk rett til norsk bevilling til adopsjon.

BAM vil naturlig nok ikke at dette skal være kjent og bli kjent.

På alle nettsteder hvor adopsjon er et tema, så er norskfødte adopterte, opprinnelige foreldre og adoptivforeldre helt fraværende. Uansett adopsjonstype.  Alle nettsteder med unntak av http://www.adopsjonsinsituttet.no/  og http://www.adopsjonsbloggen.blogspot.com/  domineres av stort sett norske barnehandlere, norsk barnekjøpere og kjøpte adopterte som skal være så happy for det.

Det typiske med slike markedsstyrte adopsjonssider, er at den systematiske egeninteressen og egoismen som får råde. En egeninteresse og egoisme som så lett kan oppfylles med vestlig og norsk pengemakt!

.

BAM's rasistiske grunnlag

Det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet er et vestlig styrt og organisert marked basert på vestlig rasisme i forhold til de utenlandske mødrenes og familienes barn.  En form for rasisme som vesten viste ved sin import av afrikanere til vesten for vel 200 år siden.

Ingen norskfødte adopterte, opprinnelige foreldre og adoptivforeldre kjenner seg igjen eller se at de har noe til felles med BAM's "adopterte", "biologiske foreldre" og "adoptivforeldre".  Naturlig nok.  De få som har ytret seg om dette, får straks føle dette markedets enorme makt i dagens norske samfunn i form av ufyselig personangrep, mobbing og andre former for ubehageligheter.

Norske statsgodkjente barnehandlere i staten og de andre barnehandlere de statsansatte barnehandlerne selv har godkjent, viser så mye rasisme og rasistiske holdninger at det bør være en vekker for enhver med normalt utviklede sjelsevner. Det værste er at de lokker uvitende betalingsvillige barne- og adopsjonskjøpere til å delta i denne formen for statsvillet adopsjonsrasisme og adopsjonssvindel.

Å kalle statsgodkjente barne- og adopsjonshandlere for rasister som driver en organisert rasistisk virksomhet, burde være enkelt å rettferdiggjøre for enhver som vet hva rasisme er.

.

Utenlandske fargede foreldres barn et statlig velferdsgode?

Når staten har tatt mål av seg at utenlandske fargede foreldres barn skal være et norsk statlig velferdsgode for nordmenn som vil ta et barn til seg som sitt, var det et mål som bare kunne oppnås ved at den norske stat aktivt tok i bruk de muligheter som det internasjonale ukontrollerte rasistiske illegale barne- og adopsjonsmarkedet kunne tilby. 

Alternativet var at staten brukte statlige tvangsadopsjoner på enslige fattige mødres barn i Norge, men det ville jo staten ikke gjøre, selv om staten likevel gikk så langt at den fikk Norge dømt for adopsjonskrenkelse av den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

De utenlandske farged foreldrenes barn har ingen domstoler, ingen norsk statsmakt og ingen menneskerettsdomstol som kan forsvare dem.  De har siden dette famøse internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet kom til på 1970-tallet, vært dømt til å være rettsløse, forsvarsløse og livslange lidende ofre for noe den norske stat aktivt og bevisst har villet.

Jeg synes hver eneste norsk barne- og adopsjonshandler burde vært stoppet og stoppes. De fleste mener jeg også har gjort seg fortjent til en reell og grundig politietterforskning både fra norsk og utenlandsk politi. Det skulle være enkelt for norsk og utenlandsk politi å etterforske påstanden om at barna er foreldreløse, forlatte eller ukjente. Spesielt når både NRK, TV2 og andre så lett kan klare det.

Man kan kanskje ikke forvente så mye av adopsjonskåte politikkere, men det ville vært et bevis på politisk moral og etikk om Stortinget vedtok at handel med barn med adopsjon for øye skal være forbudt for noen nordmann å drive med.

I dagen verden så klarer alle i Norge å bli lovlig og gyldig adoptivforeldre til noen utenlandske hvite eller fargede foreldres barn uten bruk at noen norske barne- og adopsjonshandlere. Hvis de vil.

Jeg vil ikke kalle norsk barnehandlere for drittsekker, kjeltringer og forbrytere selv om det skulle være dekning for noe slikt.  I min verden finnes ikke noe værre enn en menneskehandler - bortsett fra barnehandlere.  For vel hundre år siden auksjonerte den norske stat bort fattige mødres barn til hvem som helst som ville ta barna til seg som sin eiendom. Er det den norske stat driver med overfor utenlandske fattige fargede mødres barn noe bedre?

Svaret man finner i det norske mediabildet om adopsjon, kan få noen til å tro at svaret skal være "Ja".
Om det internasjonale ukontrollerte rasistiske illegale barne- og adopsjonsmarkedets propaganda og markedsføring er mer troverdig enn andre sammenliknbare markeder, er vel mer enn tvilsomt. Et lukrativt marked med så mye uberettiget personlig vinning til de vestlige aktørene, vil i alle fall ikke ødelegge eller la dette bli ødelagt uten kamp. 

Så.......hvem i Norge kjemper mot den norske stats aktive deltagelse på dette famøse barne- og adopsjonsmarkedet på nettet, i media, i pressen og på andre arenaer?

Alt i alt så dreier det om den norske stats internasjonale anseelse og Norge anseelse. Alt skal man ikke adoptere bare fordi en statsmakt er utøveren?

.

Jeg kan, vil og orker

Jeg priser meg lykkelig at jeg kom til Norge for adopsjon uten at en eneste statlig eller privat norsk barnehandler ble brukt eller var inne i bildet.  Jeg priser meg lykkelig over å ha fått norske adoptivforeldre uten at de før de fikk meg til Norge med utenlandsk pass og samtykke, ikke av den norske stat var godkjent som barne- og adopsjonskjøper.

Det store flertallet av de adopterte, adoptivforeldre og opprinnelige foreldre i Norge priser seg sikkert over det samme. Uten å gi uttryk for dette å de media-arenaer BAM til de grader behersker i dagens Norge. De har ikke behov for å la seg forurense og bli besudlet ved å menge seg med slike krefter!

De tar avstand ved å holde seg vekk! Og - og fordi de ikke orker de belastninger det fører med seg med å få føling med en norsk barne- og adopsjonshandler og deres statsgodkjente kunder.
.

Små seier med mange deltakere bak

For meg er en mindre norsk barne- og adopsjonshandler og en mindre norsk statsgodkjent barnekjøper en seier.

For meg er en mer Direkte privat adopsjon basert på foreldrenes samtykke en seier

For meg er enhver adopsjon uten bruk av noen "adopsjonsformidler" en seier.

Enhver lovlig og gyldig adopsjon etter norsk lov er og skal være en personlig seier for både barnet, dets foreldre og barnets adoptanter.  - Jeg synes det er veldig godt å vite og handle etter.

.

Hvor lenge bestemmer statens barnehandelvirksomhet norsk mediadekning?

Så lenge det internasjonale ukontrollerte rasistiske illegale barne- og adopsjonsmarkedet får råde fritt i Norge, er det enkle og presise svaret.

.
Hvor lenge vil du det skal få råde?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar