Følgere

Populære innlegg

fredag 25. februar 2011

Utenlandske opprinnelige foreldre rett til et liv i Norge?

Det kyniske barne- og adopsjonsmarkedet.

Den korte tiden etter 1945 det var et eget norsk barne- og adopsjonsmarked, fikk i alle fall barnas opprinnelige foreldre ha barnet boende i Norge eller i eget land. En del måtte se at staten sendte ungene til en annen kant av landet eller til USA eller Tyskland.

Da den norske stat ledet Norge og nordmenn inn på det internasjonale ukontrollerte barne- og adopsjonsmarkedet på 1970-tallet og i stigende grad deretter, ble resultatet for de utenlandske opprinnelige foreldre at de ikke engang ante hvor det ble av barnet og heller ikke hadde mulighet til å få vite om barnet hadde fått det bra. Det sørget den norske stat for.
.

For meg fremstår det som rett, rimelig og riktig at utenlandske mødre som ved en adopsjon få barnet sendt til Norge, automatisk skal få norsk oppholds- og arbeidstillatelse. De skal også få den norske stats hjelp til å flytte til Norge og etablere seg her om de vil. 

Importadoptertes opprinnelige foreldre vil da ha status på linje med de norske opprinnelige foreldrene og det blir enklere for de importadopterte å etablere en normal og naturlig kontakt med sitt opphav, slik de norskfødte adopterte alltid har hatt muligheten til.

Viktigst av alt:  Denne ordningen vil motvirke alle illegale adopsjoner og reelle barnebortføringer det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet så lett fører til.

.

Det er noe umoralsk å ta ungene fra de fattige mødrene og la moren og hennes påfølgende barn gå for lut og kaldt vann eller.......til grunne.  Norge har råd til en slik praksis som å høyeste grad vil vekke oppsikt på den internasjonale adopsjonsarenaen.

Når den norske stat og Storting vil bruke 80.000 NOK på å få skilt et utenlandsk barn fra sine foreldre i utlandet for å dekke et norsk barnebehov, så er vel staten også moralsk forpliktet til å gjøre noe for disse foreldrene annet en å utnytte dem og deres tragiske livsstituasjon?

Gir man foreldrenes barn en sjanse i Norge, bør vle mødrene bli gitt det samme?!!!!

Jeg forutsetter at ordningen gis tilbakevirkende kraft, slik at alle utenlandske opprinnelige mødre får rett til norsk oppholds- og arbeidstillatelse om de har et barn de har født i Norge.

Siden den norske stat utgir barne- og adopsjonsmarkedets "biologiske foreldre" for å være døde, forsvunnet eller ukjente, vil jo et slik forslag etter statens påstander ikke føre til at noen utenlandske foreldre vil kunne få norsk oppholds- og arbeidstillatelse. Av den grunn skulle vel ikke staten ha noen motforestillinger.
.

Til i dag har jeg ikke møtt på et eneste holdbart motargument mot en slik human og menneskevennlig tanke og forslag. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar