Følgere

Populære innlegg

søndag 17. april 2011

En colombiansk importadoptert reagerer rettslig mot adopsjonen

En ung "adoptert" mann av colombiansk opprinnelse krever sin rett.

Et ektepar på Løten i Hedmark fikk for vel 20 år siden ved hjelp av Adopsjonsforum de hadde meldt seg inn i, statens tillatelse til å kjøpe seg en colombiansk gutt for adopsjon. Adopsjonsforum tildelte ekteparet en 6 år gammel gutt som trodde han var sikret en bedre oppvekst hos noen gode nordmenn i det ukjente landet Norge.

Det ble ikke slik......

http://tb.no/nyheter/adopsjonen-skulle-aldri-funnet-sted-1.6057325


Den lille ensomme gutten som ble bragt alene til Norge uten å kunne og forstå et ord norsk, fikk en oppvekst som dessverre ikke er uvanlig for statsgodkjente barne- og adopsjonsskjøpte utenlandske barn i Norge. Han er nå 26 år gammel og sterk nok til å hevde sine rettigheter han som barn naturlig nok ikke var i stand til. Rettigheter som ble grovt krenket og utnyttet i personlig vinnings hensikt, med den norske stats velsignelse og støtte.

Den unge mannen har klart å skaffe seg en advokat som har sett og forstått de rettslige sidene ved denne statsbestemte barneimporten. Tilfellet "Carlos" vil nå bli en sak for norske domstoler i lang tid fremover.

Dessverre er det sterke profittinteresser i Norge som vil gjøre sitt for at "Carlos" og advokaten ikke skal nå frem i domstolen. Staten vil bruke alle lovlig og ulovlig triks for å hindre en dom mot seg. Norske dommere har selv eller nærstående som enten har fått statens barnekjøpstillatelse eller har planer om å anskaffe seg en slik. Å få en uhildet saklig dommer eller dommere til denne type saker, er ikke enkelt i dagens Norge.

Likevel....."Carlos" fortjener respekt og all den støtte han kan få i sin kamp for respekt for sine lovfestede rettigheter og de krav den norske stat har dannet grunnlag for. "Carlos" gjør et banebrytende arbeid sammen med en advokat som våger å stå opp mot et norsk adopsjonsregime som i alle år etter krigen har ansett seg for å være hevet over norsk lov.

Jeg vil følge "Carlos" videre, slik jeg også har fulgt adopsjonen til Kari Ann Volden. Jeg håper flere velger å gjøre det samme.På slutten av 1990-tallet.

Både Adoptertes Landsforening og Adoptivforeldreforeningen noe senere, forsøkte iherdig å få staten ved adopsjonsansvarlig departement til å ta ansvar for sin barneimportvirksomhet, men talte for totalt døve ører.
Staten og departementet hadde vedtatt at utenlanske barn som ble tatt til Norge, hadde det like bra som barn flest i Norge, og at barna hadde den samme tryggheten som norske barn i Norge. Departementet ville ikke vite om importadopterte som gikk til gunne i stor antall som følge av statens svikt ved denne type "adopsjoner". Departementets barneimport var perfekt og helt slik den skulle være for hvert enkelt importert barn - uansett rase og nasjonalitet.

Begge foreningene fant å måtte innstille sin virksomhet etter massiv motarbeidelse fra staten selv og dens godkjente norske barnehandlere.

Den norske stats barneimportører engsjerte så "adopsjonsforsker" Monica Dalen til å "hvitvaske" den norsk barneimporten og barnehandelen ved bruk av skattebetalerne penger.

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar