Følgere

Populære innlegg

mandag 11. april 2011

Er Adopsjonsforum aktiv på korrupsjonsfeltet i sine "giverland"?

Er Adopsjonsforum "ren" i forhold til korrupsjon?

De fleste land Adopsjonsforum har valgt som "samarbeidsland" i Sør-Amerika og Afrika er meget kjent for sin korrupsjonkultur. Adopsjonsforum har selv valgt å operere i de mest korrupte land for å få tak i barn i bytte mot norske penger. Rekken av "samarbeidsland" av den korrupte sorten er lang. Antallet "samarbeidsland" Adopsjonsforum er kastet ut av er også lang og vitner om en barneimportvirksomhet som  det er grunn til å mistenke har vært og er i betydelig grad korrupsjonsbasert.

Teamet kom på banen på sol.no 10.4.2011.  Adopsjonsforum leder, Øystein Gudim, gjorde noen tøvete forsøk på å renvaske Adopsjonsforum for enhver mistanke, men på en måte som styrket mistankene om at Adopsjonsforum ikke var så korrupsjonsfrie de selv ville ha det til:
http://debatt.sol.no/content/nytt-samarbeidsland-adopsjon


Øystein Gudim ble meget useriøs og usakelig da jeg la inn følgende innlegg på sol.no:

"Adopsjonsforums årregnskaper viser intet om den konkrete og spesifikke pengebruken i utlandet og dermed ikke pengebruken i det enkelte "samarbeidsland".

Hvem betaler Adopsjonsforum penger til i de forskjellige "samarbeidsland", hvor mye betaler Adopsjonsforum og hva betaler Adopsjonsforum for? Er det eksempelvis "barnhjemmet" som betaler for korrupsjonen av penger Adopsjonsforum betaler til "barnehjemmet"? Er en del av "lønnen" til Adopsjonsforums lokale representant ment å gå til forskjellige former for "smøring"? Det er så mange måter å forsøke å skjule medvirkning til korrupsjon på eller in facto direkte korrupsjon på at man må være ganske naiv for å "frikjenne" Adopsjonsforum for alle mistanker."
.
Adopsjonskorrupsjon

Adopsjonsforum ynder å utgi de utenlandske barna Adopsjonsforum bruker penger på som "foreldreløse" eller "ukjente", mens realiteten er at mange (de fleste?) ikke er foreldreløse eller ukjente i "samarbeidslandet".

Dette er mer enn "ureglementert" og en status laget i bytte mot penger. Korrupsjonen har oftest det mål og produsere utenlandske papirer som skal vise at barnet kan eksporteres til et rikt vestlig land for adopsjon. Metoden har vært kjent i årtier før den norske stat ga Adopsjonsforum staten barneimporttillatelse.

.

På tide med et søkelys på de norske statsgodkjente barnehandlerne.
Adopsjonsforum fikk den norske stats tillatelse til å drive barneimport i 1976 med sikte på at barna skulle bli noen nordmenn i Norges "adoptivbarn". Mot betaling.  Betaling for hva?

En sak er det at Adopsjonsforum få tak i barn i bytte mot norske penger, men om dette skjer ved forskjellige former for korrupsjon, er det en langt mer alvorlig sak.

Det er den norske stat som siden 1976 har undersøkelses- og kontrollansvaret for den økonomiske siden ved Adopsjonsforums virksomhet. Det inkluderer Adopsjonsforums pengebruk i utlandet og i hvert enkelt "samarbeidsland". Til i dag har den norske stat aldri gjort noe som kan være i nærheten av å avsløre korrupsjon, men heller valgt å lukke øynene selv etter den enorme skandalen som Adopsjonsforum ble avslørt for i 1989/1990 knyttet til "formidling" av barn fra Ecuador. Departementet valgte å nedsette et enmannsutvalg i 1993 som skulle "hvitvaske" både barnehandel og korrupsjon. Rapporten ble laget av en av Adopsjonsforums egne medlemmer og som selv hadde fått seg et barn fra et beryktet korrupt "samarbeidsland".

Hvorfor har ikke det adopsjonsansvarlige norske departement ville se på korrupsjonsproblemene og alt det medfører av illegale adopsjoner og regelrett adopsjonssvindel?

Departementet/Regjerningene siden 1976 må ha blitt enige med sine godkjente norske barnehandlere at man skal la være å ha fokus på dette for at den norske etterspørselen etter utenlandske fargede mødres barn ikke skal bli hindret av noe slikt.

Adoptertes Landsforening avslørte raskt og enkelt at eksempelvis Verdens Barn unnlot å oppgi i sine årsregnskaper alt som ble brukt der - og samtidig unnlot å føre inn inntekter i årsregnskape som tilsvarte det Verdens Barn faktisk brukte i utlandet. Årsregnskapene var rett og slett forfalsket. Departementet engasjerte det mest anerkjente revisorselskapet i Norge som bekreftet det Adoptertes Landsforening avslørte og "Melhus-rapporten" avslørte også dermed mye mer enn bare det.

Departementets eneste tiltak var et krav om at alle inntekter skulle inn i årsregnskapene og summen av pengebruken skulle fremkomme. Hva de norske barnehandlerne brukte pengene til i de forskjellige "samarbeidsland", brydde departementet seg ikke om å få vite.

.
Kontroll av både adopsjonens legalitet og at den er korrupsjonfri.

En slik kontroll vil ta tid, bli svært kostbar og sannsynligvis bli en politisk belastning for det norske adopsjonsdepartementet. Departementet og statens barneimportregime selv, har en sterk egeninteresse av at noen undersøkelser og kontroller ikke gjøres. Siden de statsgodkjente barnekjøperne også er medlemmer av disse "adopsjonsforeningene" kan man ikke fovente at de har noen interesse av å ha fokus på korrumpsjon og om adopsjonene er av den lovlige sorten.

Vi kan uten tvil snakke om et adopsjonssystem hvor de som vil ta til seg noen utenlandske mødres barn, har den norske stats tillatelse til å gjøre omtrent hva som helst bare det ikke blir avslørt i Norge.

.
Øystein Gudims "renvasking".

Gudim har selv presentert sin "renvasking" på sol.no 10.4.2011.  Han spekulerer i at folk er så naive eller uvitende om korrupsjon, at han tøvete og dårlige argumenter skal ha den ønskede gjennomslagskraft.

De som basereren virksomhet basert på korrupsjon, innrømmer jo aldri at de driver med noen form for korrupsjon. De vil heller ikke bidra til opplysninger som kan avdekke korrupsjon. De kan derimot fremlegge den dokumentasjon som vitner om at korrupsjon er lite sannsynlig, men slik dokumentasjon klarer ikke Gudim å vise til at Adopsjonsforum er i besittelse av.

Når Adopsjonsforum krever ca 120.000 kroner for en "formidling" av malisisk barn, et etiopisk barn eller et barn i et "samarbeidsland" av den kjente korrupte sorten, sier det seg selv at noen i disse "samarbeidslandene" har funnet det meget økonomisk lønnsomt å samarbeide med Adopsjonsforum.

Øystein Gudim har selv valgt sitt korrupsjonsprinsipp som skal frikjenne Adopsjonsforum for mistanke:

"Mange land - inkludert Norge - har store eller små korrupsjonsproblemer.

Men det må to til for å danse tango - og det blir ingen korrupsjon med mindre det er to parter som krever/får eller aksepterer/betaler for noe irregulært."

"Våre representanter i utlandet sender inn regnskap og bilag til Norge hver annen måned - ingenting er skjult for revisor." (Som om det har noen betydning eller frikjenner Adopsjonsforum.)

Det norske adopsjonsdeprtementet bør ha innhentet dokumentasjon siden 1976 for hvert enkelt "samarbeidsland" som klart viser at Adopsjonsforum ikke har vært og på noen måte er involvert i noen form for korrupsjon.  Det er dokumentasjons om selvsagt ikke er unntatt noen offentlighet, men alt tyder på at det norske adopsjonsdepartementet aldri har villet forhindre noe slikt ved å gjøre fornødne kontroller, undersøkelser og andre tiltak.

Med tanke på at den norske barneimporten koster skattebetalerne over en 500 millioner kroner årlig og så mange statsansatte og statsgodkjente norske barnehandlere lever av denne virksomheten, bør vel andre enn dette adopsjonsregimet stå for en undersøkelse og kontroll? - Eller skal "statsbukkene" også få fritt passe på denne "barnesekken"?
.

Et tankekors!

Kari Ann Voldens adopsjon av de to tvillingene var i høyeste grad korrupsjonsfri.

Til sammenlikning bør leses tatt fra http://www.adopsjonsinstituttet.no/  

Avslørende om Adopsjonsforums virksomhet og metoder.


Adopsjonsforums virksomhet har pådratt seg oppmerksomhet i Sverige. I Norge er norsk presse taus, men kanskje ikke så rart med tanke på alle de norske pressefolk som har vært medlem av Adopsjonsforum og Adopsjonsforums kunder. Likevel klarte noen i Sverige å lage en repportasje om argentingske barn Adopsjonsforum fikk sendt til Norge for et liv som "utenlandsadoptert": Viktig og interessant lesning!

Oppslaget ble presentert slik og aldri motsagt av norske adopsjonsjonsmyndigheter:

"En av Skandinaviens största adoptionsbyråer har adopterat barn illegalt. Gringos Federico Rodriguez Moreno och Jeanette Thuresson har följt spåren efter tretton barn som adopterades via norska Adopsjonsforum, och funnit en mörklagd historia av mutor, diplomati, små barn och stora pengar."

http://www.elainebergqvist.se/pdf/elaine_bergqvist_afroprinsessan.pdf
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar