Følgere

Populære innlegg

lørdag 30. april 2011

Volden og Sikanders direkte adopsjoner ofre for statens myndighetsmisbruk

To norske ofre for statens adopsjonsdiskriminering og myndighetsmisbruk. En offer for statens adopsjonsrasisme!


Den norske stat gjør klar forskjell ved offentlig anerkjennelse av direkte private adopsjon utifra normenns etniske opprinnelse ved sin famøse og hemmelige bevillingspraksis. Ingen adopsjonssak i norsk adopsjonhistorie kan vise til noe liknede siden den norske stat eksporterte "tyskerunger" til utlandet for adopsjon i tiden etter 1945.


Den enslige Kari Ann Volden boende på Røst overtok i India i januar2010 to nyfødte tvillinger i henhold til barnas foreldrens ønske, vilje og klare samtykke. 15 måneder senere er Volden med de to direkte adopterte tvillingene hjemme i sitt hus på Røst. Den norske stat nekter å realitetsbehandle adopsjonen etter adopsjonsloven. Tvillingene ble utstyrt av den norske stat med midlertidige norske pass, og Volden fremmer krav om bevilling til adopsjonen, slik hun og tvillingene etter adopsjonsloven synes å ha en klar rett til.

Ekteparet av pakistansk opprinnelse Ejaz Sikander og hustru bor i Halden. Han er norsk statsborger og hun har fått oppholdstillatelse til å bo med sin oppofrende ektemann i Norge. Han driver en vellykket næringsvirksomhet og har virkelig gjort suksess i Norge og som en av våre nye landsmenn. På et besøk i Pakistan høsten 2007 blir det barnløse ekteparet oppfordret til å overta foreldreansvaret til en liten nyfødt gutt etter guttens foreldres ønske, vilje og klare samtykke. Den norske stat nekter å få ektemannens hustru og adopterte sønn til Norge, med den følge at den norske ektemannen, nyblitte adoptivfaren og næringsdrivende i Norge, må finne seg i å leve med hustru og adoptivsønn i Pakistan uten å ville realitetsbehandle adopsjonen etter adopsjonsloven.

Mens den norske stat har sørget for å få Volden og de adopterte tvillingene til sitt hjem på Røst etter 15 måneders myndighetsmisbruk, sitter Sikander på tredje året alene i Halden uten hustru og barn som følge av et tilsvarende myndighetsmisbruk.  Utslagsgivende for denne forskjellen synes rett og slett at Volden er etnisk norsk og født i Norge, mens Sikander er av våre ikkevestlige nye landsmenn.

.

Felles forhold

Felles for begge er at de er blitt lovlige adoptanter direkte med rettslig grunnlag av barnets rett til å bortadoptere sitt barn, slik Norge har lovfestet for alle foreldre siden 1917. 

Felles for begge er at de aldri hadde noe behov for hjelp til å få fremskaffet noe barn for adopsjon til noen "adopsjonsformilder" eller en statsgodkjente norsk barne- og adopsjonshandler.

Felles for begge er at de har gjort private rettshandlinger i tråd med barnas samtykke til foreldreovertagelse ved adopsjon - uten å betale noe for adopsjonen.

Felles for begge er at de har utfordret det norske statsdrevne adopsjons- og barnemarkedet den norske stat i all hemmelighet opprettet i 1976.

Felles for begge at  de har en klar rett til norsk anerkjennelse av adopsjonene, slik tusener av nordmenn tidligere har blitt til utenlandske barn de har fått adoptere i utlandet siden 1920-tallet.

.
Ulike forhold
 • Forskjellen er: Volden er enslig og etnisk norsk.  Sikander er gift og ikke etnisk norsk.
 • Forskjellen er:  Volden er enslig adoptant til to barn.  Sikander og hustru er to adoptanter til kun ett barn.
 • Forskjellen er: Volden hadde rettslig kontakt med tvillingene foreldre før unnfangelsen fant sted.  Sikander hadde ingen rettslig kontakt med guttens foreldre før gutten var født.
 • Forskjellen er: Volden oppnådde adopsjon i et land hvor norske barne- og adopsjonshandlere skaffer indiske barn til norske statsgodkjente barnekjøpere. Sikander oppnådde adopsjon i et land hvor norske statsgodkente barnehandlere ikke opererer.
 • Forskjellen er: Den norskfødte Volden fikk lett massiv støtte i den etnisk norske befolkning. Sikander hadde ingen slik mulighet til støtte i den etnisk norske befolkningen.
 • Forskjellen er: Voldens adopsjon har parter med forskjellig etniske opprinnelser. Sikanders adopsjon består av parter med samme etniske opprinnelse!
.

Jeg møtte en fortvilet landsmann høsten 2010

Jeg er selv funnet direkte for adopsjon i et utland i 1953. Et par tusen andre utenlandsfødte adopterte i Norge er også det.

Jeg kom til Norge med utenlandsk pass og kun på avgitte opplysinger til norske myndigheter at mine utenlandske foreldre hadde ønsket og villet det. Det ga meg straks rett til et 3 måneders opphold i Norge, som det norske ekteparet Johanssen kunne bruke til å fremme begjæring om bevilling til adopsjon, eller sende meg tilbake for et annet adopsjonsalternativ.

Jeg har aldri møtt eller snakket med Volden, men jeg møtte en fortvilet ektemann og adoptivfar utenfor Halden en noe kjølig høstdag i 2010.  Et møte jeg aldri har kunne glemme. Å oppleve en mann, ektemann og adoptivfar av beste sort med værre overtramp fra statens adopsjonsregime, kommer jeg forhåpentlig aldri til å gjøre igjen. At han hadde klart denne formen for statlig tortur og diskriminering så lenge var nesten ikke til å forstå. Selv i Pakistan synes dette å være en umulighet.

En adoptert gutt av pakistansk opprinnelse er av den norske stat nektet et helt legalt liv i en adoptivfamilie i Norge. Totalt uten noen som helst saklig grunn eller aktverdige motiver!  En norsk statsmakt med rasisme som verdigrunnlag for sine lovpålagte adopsjonoppgaver anno 2011. 

Mot en slik umenneskelig, diskriminerende og maktmisbrukende statsmakt, har den enkelte borger og enkelte barn lite å stille opp mot uten å gå fullstendig til grunne eller betaler menneskelige, sosiale og økonomiske priser man må være en Røkke for å kunne bære på sine skuldre.

Jeg skammer meg over være norsk og ha norsk statsborgerskap!  Jeg er glad jeg aldri - aldri - har vært en del av eller latt meg lønne av den norske statsmakt!  - Det er jeg på mine gamle dager stolt av som importadoptert i Norge etter en direkte og privat adopsjon!

Merk dere navnet: Ejaz Sikander og legg hans tragiske skjebne på minnet!

1 kommentar:

 1. Les Ejaz Sikanders egne ord om staten handlinger om ekteparets adopsjon av en pakistansk gutt for over 3 år siden:

  http://ejazsikander.blogspot.com/2011/05/ekteparet-og-barnet-blir-utsatt-til.html

  SvarSlett