Følgere

Populære innlegg

fredag 15. april 2011

De kostnadsfrie og korrupsjonsfrie adopsjonene

Direkte privat adopsjon

Alle over 25 år kan bli adoptivforeldre uten å bruke det internasjonale ukontrollerte barne- og adopsjonsmarkedet. En slik rett har nordmenn i Norge hatt siden 1917.  Hele 60 år før den norske stat lot det internasjonale famøse barne- og adopsjonsmarkedet få innpass i Norge i 1976.

Direkte privat adopsjon er den barnehandlerfrie og garantert korrupsjonsfrie måten å bli gode og solide adoptivforeldre på.  De bygger alle på en privatrettslig avtale mellom barnets foreldre og de som vil bli det konkrete barnets adoptivmor, adoptivfar eller to gifte adoptivforeldre. Uten bruk av noen formidler eller form for barnehandler.

Den direkte private adopsjonen er en personlig og privat sak mellom barnes foreldre og de som foreldrene ønsker som adoptivforeldre til sitt barn. 

Den direkte private adopsjonen er og skal være den norske arketypen av adopsjon siden den er grunnfjellet i det norske og internasjonale private adopsjonsinstituttet. Den norske stat må ha hjemmel i norsk lov for å nekte en offentlig anerkjennelse av en direkte privat adopsjon.

Man kan tilby seg for hvem som helst å bli adoptivforeldre til hvilken som helst gravid, fødende eller blitte mor/foreldre, avtale adopsjon og få barnet overført til sitt nye adoptivhjem. Ja - lenge før adopsjonen blir en sak for den norske stat.

Direkte privat adopsjon er en enkel, sikker, trygg og rask måte å bli adoptivforeldre på. En adopsjonstype som uten tvil er det beste for barnet i forhold til de "adopsjonene" norske barnehandlere "fikser" i det internasjonale ukontrollerte og ofte meget rasistiske barne- og adopsjonsmarkedet. Et barnemarked hvor korrupsjonen og adopsjonssvindelen florerer uten at den norske stat siden 1976 har gjort noe for å gjøre disse fri for slikt.

Den direkte private adopsjoner er den eneste adopsjonstypen som gir full respekt for både foreldrenes og barnet rettigheter, med disse i "føreresetet" og med en mellommenneskelig forankring av høyeste etiske og moralske sort.

Vil man virkelig være gode og riktige adoptivforeldre til et barn, er ikke den norske stats barnekjøptilbud et seriøst og ansvarlig alternativ. Selv utenlandske foreldres barn fortjener noe annet enn det det internasjonale barnemarkedets norske statsgodkjente barnekjøpere adopsjonsmessig representerer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar