Følgere

Populære innlegg

lørdag 2. april 2011

Å være mot norsk barnehandelvirkskomhet i Norge

Det internasjonale barnemarkedets innpass i Norge

I all hemmelighet vedtok sosialdepartementet i 1976 å slippe det internasjonale barnemarkedet fritt inn i Norge. Etter ønske fra en forening som kalte seg "Adopsjonsforum".  De norske stat skulle få anledning til  kjøpe seg utenlandske fargede mødres barn så lenge barna ble kjøpt via de nye norske barnehandlerne sosialdepartementet hadde opprettet og godkjent i 1976. 

Staten skulle til gjengjeld utgi barna for å være lovlig skilt, lovlig ført bort og lovlig adoptert uten å bry seg om dette på ingen  måte var tilfelle.  Målet for statens departement, var at den voksne norske befolkningen skulle få dekket sitt barnebehov som et slags norsk statlig velferdsgode. Alt som trengtes var å bli godkjent som norsk statsstøttet barnekjøper, og at barnekjøpet ble utgitt for å være en "internasjonal adopsjon" eller en såkalt "utenlandsk adopsjon".

De norske stat valgte i 1976 å støtte og forsvare  norsk organisert adopsjonssvindel og adopsjonskriminalitet. Allerede 15 år senere var den norske statså dypt involvert i den norske organiserte adopsjonssvindelen og den norske deltagelsen i det internasjonale ukontrollerte barnemarkedet, at den norske stat ikke kunne snu eller karre seg inn på lovlig mark igjen. Det ville blitt en politisk og statlig skandale. Staten måtte fortsette å støtte adopsjonsbedrageri, adopsjonskriminalitet og norsk kynisk barnehandel for å skape et inntrykk at adopsjonene var lovlige og straffefrie.

.
Å være motstander av barnehandel med adopsjon for øye.

All motstand mot utenlandske fargede foreldres barn som handelsvare for den internasjonale barnehandelen den norske stat og dens norske barnehandlere er så tilhengere av, kommer fra andre vestlige land. Først ved FN, UNESCO, en del vestlige Haagstater og en rekke sentrale europeiske stater. Det sterkeste motstanderne i Europa er blitt de østlige statene som fikk sin frihet etter murens fall i 1989.

De norske stat er helt passive og vil ikke ha temaet belyst på noen som helst måte i Norge. Enhver norsk statlig innstramming mot dette illegale barnemarkedet, vil for statens del være en bekreftelse på tidligere ulovlig medvirking til barnebortføring og organisert norsk adopsjonssvindel. 

De godt organiserte norske statsgodkjente barnekjøperne har skaffet seg monopolmakt på adopsjonsfeltet i Norge. Man finner disse over alt i "adopsjonsutvalg", i store deler av pressen og media og selvagt på Stortinget. - Hvem vil vel ikke kjøpe seg et eksotisk utenlandsk barn når den norske stat er så velvillige og beskytter enhver norsk barnekjøper mot personlig ansvar og kritikk?

Hvem i Norge beskytter de utenlandske fargede unge, ugifte og fattige mødrene?  Hvem vil beskytte barna som etter norsk lov og internasjonale konvensjoner skal være beskyttet mot staten barnehandelvirksomhet?

De få i Norge som vil ha slutt på denne skammelige statsgodkjente og statsstøttede virksomheten, har pengesterke og mektige motstandere; samt korrupte organiserte voksne som kun er interessert i seg selv, sine egne egoistiske interesser og hva de kan oppnå ved sin norske pengemakt.  Mot en slik umoralsk ukultur, er ikke vanlig moral og etikk noe som har noen som helst virkning. 

Jeg synes det er OK å være en åpen motstander og en åpen aktivist mot den norske deltagelsen i det internasjonale barnemarkedet fordekkes som "adopsjon" av et norsk statlig korrupt adopsjonsregime.

Utenlanske fargede ugifte og fattige mødre mister i tusentall hvert år sitt barn til et barnemarked den norske stat, norsk presse og norske politikkere har valgt lukke øyene for i over 30 år. Det norske folk vil nok reagere sterkt når de om kort tid få rede på hva den norske stat har bedrevet og i ennå sterkere grad ønsker å bedrive:  Barnehandel med utenlandske unge fargede forsvarsløse mødres barn.!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar