Følgere

Populære innlegg

søndag 10. april 2011

Kontaktet av adopsjonsforskere i England

Utenlandsk spørsmål om norsk "adopsjonsforskning".

Mitt foretak "Adopsjonsinstituttet" har en nett-bok som leses i mange forskjellige land. USA og England er noen av disse. Det er inspirerende og morsomt.  Forspørsler fra journalister og fra akademiske kretser i Norge og utland er alltid morsomt og interessant å forholde seg til. Mest krevende er spørsmål fra advokater.

For kort tid siden fikk jeg en telefon fra England. Noen var i gang med å forske på adopsjoner hvor adoptantene var av en helt annen etnisk opprinnelse enn fødeforeldrene/det adotperte barnet. "Etnisk adopsjonsmix" er betegnelsen mitt fortak har valgt. Siden Norge var så sterk tilhenger av dette, så lurte de på om dette var gjort på faglig grunnlag for seriøs norsk adopsjonsforskning, men fikk opplyst at det ikke fantes noen slik forskning eller undersøkelser om dette i Norge. Betydelig mer var gjort i Sverige, men det ville man i Norge ikke vite noe om.

På spørsmål om man i Norge hadde vedtatt "å være fargeblind" ved internasjonale adopsjoner, var svaret mitt bekreftende. Det mest relevante på feltet var nok gjort i USA og Austraila, men også dette ville man ikke vite av i Norge.

Norge som noe "foregangsland" på adopsjonsfeltet, fikk et nytt bevis på kun var en politisk skapt myte eller noe de norske statsgodkjente barnehandlerne hadde funnet på i vinnings hensikt.

I England finnes ikke statsgodkjente barnehandlere som fritt får operere på det internasjonale ukontrollerte barne-. og adopsjonsmarkedet. I England bruke det familierettslige adopsjonsinstituttet korrekt og virkelig til barn beste - uansett barnets hudfarge, rase, nasjonalitet og religiøse tilknytning. Mye takket være tiden under Thatcher man skulle tro var for et internasjonal kapitalstyrt barne- og adopsjonsmarked!

Nei, i Norge burde man nok heller forske på statens rasistiske adopsjonspraksis- og virksomhet!

Men, slik forskning vil ikke den norske stat finansiere. Naturlig nok......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar