Følgere

Populære innlegg

torsdag 21. april 2011

Når får Sikander sin kone og adopterte barn til Norge?

Den norske stats rasistiske adopsjonspraksis.


Vår nye landsmann i Halden, Ejaz Sikander og hans ektefelle adopterte en pakistansk gutt for tre år siden i kraft av samtykke fra de pakistanske foreldrene. Helt i tråd med norsk adopsjonslov. Den norske stat nektet og hindret ekteparet å få ta gutten til Norge, med den følge at adoptivmoren så seg nødt til å bo i Pakistan med gutten for å sikre den lille omsorg og oppfylle sine forpliktelser de har påtatt seg overfor fødeforeldrene og overfor det pakistanske samfunn. Ektemannen har staten tvunget til å leve og arbeide i Norge uten sin kone og uten deres adopterte barn.

Staten har nå latt Kari Ann Volden få komme til Norge uten at hun hadde noen ektemann og medadoptant i Norge.

Nye landsmenn og deres etterkommere i Norge har overhodet intet behov for å bruke noen hvit norsk statsgodkjent barnehandler og heller ikke noen grunn til å være medlem av noen norsk hvit "adopsjonsforening". Våre nye landsmenn kan lett lovlig adoptere utenlandske barn uten å betale for noe som helst.

Alt tyder på at ekteparet Sikander og det utenlandsfødte adopterte barnet er offer for grov og alvorlig norsk statlig adopsjonsrasisme, slik hundretalls av våre fargede nye landsmenn har opplevd fra den norske stat tidligere.

Det hvite Norge tier når det kommer til denne ikkehvite adopsjonen. Foretaket Adopsjonsinstituttet kan ikke adoptere en slik form for norks hvit statsrasisme.

http://www.ha-halden.no/nyheter/article5352830.ece

.

Ekteparet Sikander trenger hjelp og støtte!

Kari Ann Volden med sin adopsjon av et tvillingpar, fikk komme til Norge med tvillingene etter 15 måneder i India. Helt i tråd med tvillingenes utenlandske foreldres ønske og vilje. Ekteparet Sikander har staten skilt far fra mor og sønn i over 3 år! Far i Norge og mor og adoptert sønn i Pakistan.

Det pakistanfødte ekteparet Sikander bosatt i Halden med ektemannen som norsk statsborger og driver av god næringsvirksomhet i Halden, har staten sørget for ha sin kone og tre år gamle adopterte sønn i Pakistan fordi staten ikke vil åpne noen adopsjonsak om bevilling til adopsjon. Det til tross for at de utenlandske foreldrene har gitt alle mulige former for samtykke til adopsjon som er offisielt stadfestet ikke kan trekkes tilbake og er endelige.

Ekteparet har slitt med norske adopsjonsbyråkrater i tre år, aldri løyet om noe og fremskaffet et vell av dokumenter som viser at det ikke er tale om noen barnebortføring, ikke noen form for kjøp av barn og at en norsk anerkjennelse av adopsjonen også vil bli anerkjent i Pakistan, slik Volden også oppnådde.

Ekteparet Sikander har for tredje gang sin sak til behandling i departementet med statens "adopsjonsdronning" Tove G Smith som saksansvarlig.


Litt om departementets Tove G. Smith og adopsjon.

Tone G. Smith har undertegnede mye erfaring med når det gjelder sentrale adopsjonsspørsmål. Eksempelvis har Tove G. Smith skriftlig i en sak hevdet at adopsjonsloven er til for at staten skal oppfylle barnelovens bestemmelser om å få fastslått rettslige foreldre til barn!  Tove G. Smith ville ikke høre på en klage fra Knut R. Steenberg over at han og hans etat ikke fikk anledning til å "ta stikkprøver" av de utenlandske adoptertes adopsjoner for å sjekke om disse var lovlige etter norsk lov.  Tove G. Smith bestemte også i 2009 hva regjeringens "adopsjonsustvalg" skulle fokusere på og hva utvalget ikke skulle ta opp. Tove G. Smiths departementet har overfor Stortinget opplyst av utenlandske barn som kommer til Norge for adopsjon via departementets godkjente norske barnehandlere og statsgodkjente barnekjøpere, er "foreldreløse og forlatte" eller det som nå er politisk gjeldende; "ukjente".

.
Det norske adopsjonsdepartement har ødelagt ekteparet Sikanders familieliv og ekteskap

Den norske pakistanfødte ektemannen som forlengst er blitt norsk statsborger og en av våre "nye landsmenn", fikk omsider den norske stats tillatelse til å få sin utenlanske kone til Norge for å leve et normalt liv som ektefolk i Norge.  Som alle som gifter seg, er dette et gjensidig ønske om å danne familie med barn.

I et opphold i Pakistan for over tre år siden, ble ekteparet oppfordret til å adoptere en nyfødt gutt som guttens foreldre ikke hadde sjanser til å oppfostre, da foreldrene av tragiske grunner hadde mer enn nok med en kamp for å holde seg selv i live. Ekteparet betalte intet for å ta på seg sine private familierettslige forpliktelser overfor guttens bortadopterende foreldre!

Den muslimske formen for adopsjon er en del annerledes enn dagens norske adopsjonsinsitutt, men likner mye på "svak adopsjon" det finnes en del tusen av i Norge, men som alle bygger på foreldrenes adopsjonsrett. Ekteparet fikk altså etter norsk lov et lovlig og gyldig foreldresamtykke til adopsjon, og siden ektemannen var norsk statsborger bosatt i Halden, skulle adopsjonen gis norsk anerkjennelse i kraft av bevillingsinstituttet direkte.  Helt på linje med noen tusen norske hvite adoptanter hadde nytt godt av ved direkte privat adopsjon av et utenlandsk barn som de hadde fått direkte kontakt med i et utland.  - Dette har statens adopsjonsregime valgt å nekte og hindre vår nye landsmann - uten saklig og rettsli grunnlag.

Den norske stat har sørget for at ekteparet har måttet bo hver for seg: Ektemannen i Norge for å tjene til livets opphold for sin nye adoptivfamilie, hustruen har staten tvunget til å bo i Pakistan i over tre år for å oppfylle sine framilierettslige forpliktelser overfor den adopterte gutten fordi den norske stat har nektet den lille adopterte gutten å få komme til Norge! 

Hvorfor den norske stat og dens adopsjonsregime har gjort dette, har staten ennå ikke bestemt seg for hva begrunnelsen og motivet skal være!

Det tragiske ved statens handlemåte er at den norske ektemannens hustrus oppholdstillatelse har gått ut som følge av statens trenering og totalt uforståelige og uakseptable "saksbehandling" av adopsjonen. Hans hustru har vært så lenge ute og borte fra Norge, at staten forlanger at hun igjen må gjennom en ny runde med familieforeningsopphold!

En norsk ektemann med meget høy moral og ansvarsfølese for kone og barn opplever sitt livs mareritt i Norge på grunn av et norsk statlig adopsjonsregime som på ingen måte er opptatt av barns beste ved adopsjoner.  Et klart tilfelle av norsk statlig myndighetsmisbruk motivert med "politiske" skjulte agendaer som kun statens godkjente norske barne- og adopsjonshandlere kan være tjent med.

.
Norsk statlige adopsjonsrasisme?

I det siste året har vi sett statens handlinger overfor den russiske og hvite "Ameli" med hvit norsk kjæreste. Vi har også sett den norske stats handlinger overfor den hvite norske Kari Ann Volden og hennes adopsjon av tvillingene.  Vi kjenner alle til statens opplegg for hvite nordmenns adgang til å skaffe seg utenlandske fargedes "ukjente" barn via statsgodkjente norsk barne- og adopsjonshandlere.

Ekteparet Sikander har gjort nøyaktig det samme som tusener av hvite nordmenn har gjort uten bruk av noen "adopsjonsformidler" eller statsgodkjent barnehandler siden 1920-tallet: Adoptert et utenlandsk barn i tråd med den norske adopsjonslovs bestemmelser som gir rett til norsk anekjennelse og bevilling til adopsjon etter at barna er kommet til Norge.

Hundrevis av nye ikkehvite nye landsmenn kan lett, lovlig og trygt adoptere et barn i det landet de flyttet fra uten å bruke statens barneimportsystem basert på statsgodkjente barnekjøpere og statsgodkjente norske barnehandlere.  Dette statlige barneimportsystemet er denne Tove G. Smith "dronningen" over. Et system totalt uten noen form for demokratisk kontroll, totalt unntatt pressens innsyn og så og si stengt av staten for vanlig domstolskontroll.

.
Oppfordring!

Hjelp og støtt ekteparet Sikander til å få et normalt og vanlig norsk familieliv i Norge!

Hjelp ektemannen Ejaz Sikander til å oppfylle sine forpliktelser som mann og ektemann til å ta vare på sin kone og sitt adopterte barn!

Hjelp ektemannen Ejaz Sikander å oppfylle sine forpliktelser overfor de bortadopterende utenlandske foreldrene med den ære og respekt han så gjerne vil!

Hjelp et lite barn i Pakistan til en fremtid barnet har solid rett til i Norge!

Hjelp ekteparet og adoptivfamilien selv om de ikke er etnisk norske og alle er av pakistansk opprinnelse!

La ikke den norske stats adopsjonsrasisme få vinne!

Morten Johanssen
Importadoptert anno 1953 fra Tyskland

3 kommentarer:

 1. Så flott Morten johanssen !
  Og tusen takk for at du tør å skrive slik du gjorde.
  hilsen
  Jabbar

  SvarSlett
 2. Hjertelig takk Morten for alt du har uttrykt!

  Den ondsinnede og uberettiget trenering for 3 ½ år gjennomført av adopsjonsmyndighetene har ikke bare ødelagt og satt familien i mørke men forårsaket oss mye penger, å leve fra hverandre, tap av min kones permanent oppholdstillatelse som i alle fall tilhører den anvendte trenering av adopsjonsmyndighetene og i tillegg fysisk og ekstremt uutholdelig mental tortur, som alle er uerstattelig.

  Er dette rettferdighet på noen måte i forhold til Maria Amelie som brutt norsk lov på alle måter og Kari Volden som løyet med myndighetene og begge har fått innvilget med belønninger i nødssituasjon? Svært forbausende og sjokkorende, utrolig?

  Finnes det ingen løsning for oss når alle retts formaliteter har blitt oppfylt siden oktober 2008 og det er ingen behov for lov endringer som ble gjennomfort i nødssituasjon i Maria Amelies tilfelle, lov er til stede og bare trenger å bli iverksatt i vår tilfelle?

  Bør kona mi gjennomgå den nye 14 måneders runding med UDI å bli forenet igjen ellers bør hjelpes av myndighetene som ble gjort for Maria Amelie?

  Til tross for at, Kari Volden ikke kunne oppfylle kravene men likevel ble fikk innvilget i nødssituasjon pga hun oppvokste tvillinger i 15 måneder og konen min har oppvokst sønnen vår 45 måneder, hvor lenge må vi vente til? Skulle det være noen grenser?

  Forsinket rettferdighet også er urettferdighet?

  I dag føler jeg meg en varetektsfange i norsk adopsjon Guantanamo Bay tortur celle med usikker fremtid av min søknad om adopsjon, ser dette ikke sånn?

  Med vennlig hilsen
  Lidende far i saken Ejaz Sikander

  SvarSlett
 3. Hei Morten,

  Fint at du har tatt opp dette og oppfordrer andre til å støtte han. Dette er jeg fullt med på!

  Jeg må si at adopsjon saken til Ejaz Sikander har vært meget dårlig behandlet av u kompetente saksbehandlere. Der de har forhåndsbestemt at vedkommende skal ikke få adoptere et barn fra Pakistan.

  Viktig å vite at Ejaz sikander hadde aldri planlagt dette på forhånd, dvs reise til Pakistan for å adoptere. Det var en tilfeldighet at han ble kontaktet vedr. dette barnet under en familie besøk i Pakistan. Kun da de vurderte om å adoptere han og første de gjorde var å kontakte ambassaden vedr. dette.

  Ejaz Sikander har ikke løyet, ikke fremlagt falske papirer, har vært meget ærlig, tok kontakt med myndighetene fra start og fulgte de instruksene han fikk fra dem og skaffet alle de papirene som er påkrevd for en adopsjon.

  Til og med en rettslig begjæring ble levert til departementet der guardianship har ingen mulighet for reversering m.a.o. biologiske foreldre kan nå aldri kreve ham tilbake.

  Her har vi en ærlig person som har fulgt alle punktene ifølge boka og han har etter 3 år fremdeles ikke fått innvilget sin søknad om adopsjon.

  Men derimot Kari Volden KJØPT to barn i India og løyet til myndighetene og er nå etter 15 mndr tilbake i Norge med tvillingene ved sin side.

  Det Bufdir har støttet her er uten tvil en rent menneskehandel. Se så rask de har behandlet hennes kjøp? Hykleri kalles dette.

  Jeg håper de(departementet) leser dette her og at noen skaffer disse lidende menneskene, Ejaz Sikander og hans kone, for å ikke nevne barnet, noe form for rettferdighet i behandling av sin søknad.

  Mvh

  Usman

  SvarSlett