Følgere

Populære innlegg

søndag 17. april 2011

NRK tøver om Voldens adopsjon!

Er NRK plutselig blitt en talerør for statsmakten?

NRK melder og skriver:  "En spesiallaget instruks gjør det mulig for Kari Ann Volden å vende hjem med de to tvillingguttene. Men foreldreansvaret får hun ikke."   -  Hva er spesielt eller viktig med det?

NRK har siden 1950-tallet dekket "adopsjonene" til koreanskfødte barn som er bragt til Norge. 4.000 er det vel blitt av denne gruppen. NRK vet at de koreanske barna kom til Norge uten at noen i Norge hadde foreldreansvaret for barna. NRK vet at så er tilfellet den dag i dag. NRK vet at de korenanske foreldrene er barna rettslige foreldre i Norge til den norske stat har gitt noen i Norge statens bevilling til adopsjon, etter at barna har bodd noen uker hos de som ønsker seg en slik bevilling.

Også de koreanskfødte barna har blitt tatt til Norge etter en spesiallaget statsinstruks, men den og dette har den den norske stat holdt hemmelig helt siden 1950-tallet. Det samme har staten gjort for mange andre utenlanske barn som i Norge ikke har noen med foreldreansvaret, men som har skaffet seg barn via en norsk statsgodkjent barnehandler.

Den norske stat har til og med gått med på at utenlandske foreldres barn skal få komme til Norge på prøve om det er noen i Norge som kunne tenke seg å adoptere et utenlandsk barn! Prøvetid på et halvt år i Norge er ikke uvanlig. Heller ikke slikt vil den norske stat at almenheten og Stortinget skal få rede på.

Hvilke hemmelige påskudd den norske stat har brukt for å være de norske barnehandlernes virksomhet og deres norske statsgodkjente kunder til hjelp, er langt flere enn man kan ha fantasi til å tenke seg. At staten også har valgt å bruke et kanskje mer legalt grunnlag for Kari Ann Voldens adopterte tvillinger, kan nok være tilfelle, men det skylles ene og alene at staten ikke kunne holde dette hemmelig for almenheten.

På den annen side har den norske stat anledning til å gi hvem som helst innreise- og oppholdstillatelse i Norge, mens Stortinget i lovs form har bestemt hvem som har rett til slikt. Det kryr av statlige hemmelig gitt innreise- og oppholdstillatelser som den begusntige og staten har en felles interesse av skal være strengt fortrolig og ikke kjent for almenheten.

Det er trist at NRK lar sin journalistiske standard bli bestemt at den norske stats barneimportregime.

.

Noen som sto den norske statsmakt nær, skaffet meg innreise- og oppholdtillatelse i Norge fra juni til september 1953. Det ble også skaffet visum for tilbakereise med tok via Sverige og Danmark innen den norske stats oppholdstillatelse gitt ut.

Ble jeg fra norsk side sendt tilbake til hjemlandet og til de med foreldransvaret da oppholdstillatelsen løp ut? Neida.  Norske myndigheter lot meg være i Norge fordi noen norske statsborgere i Norge ville ha meg som sitt adoptivbarn godkjent av den norske stat.

Jeg fikk først dokumentasjon for dette da jeg var blitt nærmere 60 år gammel. Min utenlandske mor trodde jeg var reist til USA, slik hun hadde gitt samtykke til. Riktignok var jeg informert av justisdepartementet da jeg var 16 år at jeg ikke hadde rett til norsk pass og i tillegg oppholdt meg ulovlig i Norge, men noen forklaring eller dokumentasjon på det, fikk jeg aldri. Staten sa at hvis jeg motsatte meg norsk verneplikt, så måtte jeg regne med å bli utvist fra Norge.

Praksisen med 3 måneders innreise- og oppholdstillatelser for barn nordmenn i Norge ville adoptere, ble endret etter at staten valgte å gå inn på det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet. Dette markedet ønsket ikke å få noen solgte barn i retur om Norge fant at barnet var illegalt adoptert.  Den norske stat garanterte derfor at det utenlandske barna skulle forbli i Norge og bli norske statsborgere. Staten signaliserte også at den ikke tok så alvorlig på om barna var lovlig adoptert eller ikke......

1 kommentar:

  1. Heia Morten

    Jeg har satt meg litt bedre inn i temaet, men det der mye å hente her hos deg! Derfor har jeg lagt inn en artikkel der jeg har brukt mye av ditt stoff.
    http://freddystangnes.wordpress.com/2011/04/24/lyver-politikerne-bevisst/

    SvarSlett