Følgere

Populære innlegg

torsdag 29. oktober 2009

Barnehandleren Øystein Gudim lyver igjen.

Det er nesten utrolig at denne famøse barnehandleren og handleren med illegale importadopsjoner får fritt leide i NRK. Heldigvis holder TV2 den mannen på god armelengs avstand.

26.10.2009 var Gudim igjen ute med sine løgner, usannheter og feilpåstander om adopsjon. Hva annet kan man egentlig forvente?

Øystein Gudim begynte med en løgn som må sitte langt ned i ryggmargen til enhver norsk barnehandler og formilder av illegale adopsjoner. Han begynte friskt med en grov usannhet og løgn laget for å gi hans handlinger og virksomhet et slags moralsk akseptabelt grunnlag:

Nr. 1: "Adopsjon er til for å beskytte et barn."

Mot hva?

Hvor er beskyttelsen mot slike som Øystein Gudim og det han lever godt av? Har han ennå ikke forstått at Haagkonvensjonen om "internasjonale adopsjoner" som et forsøk på å hindre ulolvlig barnebortføring, kjøp av barn for adopsjon og handel med barn for adopsjon?

Nr. 2: "Biologiske foreldre har ikke rett til å se arkivene". (Bare den adopterte)

Helt siden 1967 har bortadopterende foreldre en lovfestet rett til å se alle den norske stats saksdokumenter om adopsjon - uansett om staten godkjenner adopsjonen eller ikke. Jfr. forvaltningsloven som Verdens Barn og Adopsjonsforum alltid har måttet kunne.

Det er Adopsjonsforum som aktivt hindrer de utenlandske bortadopterende å kunne bruke denne retten! Kan noen gjette hvordan Adopsjonsforum og Gudim gjør det?

Nr. 3: "Vi innretter oss etter de lover som gjelder."

Adopsjonsforum og Verdens Barn har i alle år visst at norsk lov gjelder når nordmenn i Norge vil adoptere et utenlandsk barn, men har likevel valgt å påstå at det er lovene i barnets og dets foreldres hjemland som gjelder. Det er å lyve.

  • Koreanske barn omfattes av en 100% norsk adopsjon da det er den norske stat som gir de norske adopsjonsbevilling direkte etter adopsjonsloven og norsk lov forøvrig. Så er også tilfellet for barn fra en del andre land.
  • Norsk lov gjelder om den utenlandsk adopsjon kan anerkjennes som lovlig og gyldig i Norge.

Hvilke lover om adopsjon det måtte være rundt om i verden, er altså egentlig uinteressant så lenge alle barn som søkes lovlig adoptert i Norge må være lovlig adoptert etter norsk lov.

Til i dag har jeg ikke funnet noen utenlandsk lov i den vestlige verden som har ufravikelige vilkår for en lovlig adopsjon enn den norske. Derimot kryr det av lover i den ikkevestlige verden som har en rettsstandard så er langt under og så og si av null verd målt i forhold til norsk lov.

Å late som en et barn er lovlig adoptert i Norge ved å vise til et lovverk i noen av de "giverland" Adopsjonsforum og Verdens Barn henter unger i, er dessverre bare en del av den adopsjonsvindelen de i altfor stor grad usjekket får anledning til å holde på med. Sant er det ikke, så da kan slike påstander beskrives som løgn.

- Jeg stoler ikke på løgnere og spesielt ikke på de som burde vite bedre og kanskje til og med uttaler seg på riksdekkende TV mot bedre vitende. Svindlere lykkes stort sett fordi de grupper som søkers lurt og ført bak lyset ikke har kunnskap, viten og informasjon nok til å oppdage dette, eller at de håper - av egeninteresse - at det de blir fortalt er sannt. Dette vet Adopsjonsforum og Verdens Barn alt om, og vet å utnytte til egen og sine medlemmers fordel.

Det skremmende er at "den fjerde statsmakt" og norske politikkere lar seg forlede, desinformer og unnlate å skaffe seg nødvendig kunnskap, innsikt og kompetanse.

- Tore Strømøy lot seg ikke lure, og fikk da føle løgneres ufortjente makt i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar