Følgere

Populære innlegg

mandag 12. oktober 2009

Umenneskelig å splitte søsken ved adopsjon?

I dagens nyheter kan man bli kjent med en ufattelig merkelig og vond adopsjonsak som følge av den kinesiske stats brutale og ofte umenneskelige barne- og familie politikk.

Er det rett av noen stat eller "adopsjonsforening" eller adopsjonsøkere å skille et lite søskenpar ved adopsjon? Hvordan og hvorfor kan slikt skje nå det vel absolutt ikke skal og kan skje? Hvor er de høye tanker om "barnets beste" når det kommer til "internasjonal adopsjon?

Den norske stat bryr seg ikke. Har egentlig aldri brydd seg om norsk formidling som leder til at søskenpar skilles. Enten barna er halvssøken, helsøsken og sogar eneggede tvillinger!


Det såkalte "adopsjonsutvalget" bryr seg heller ikke, selv om det forsøker å innbille folk og politikere at utvalget har gjennomgått "de mange sidene ved adopsjon". Det statutvalget vil bare at nordmenn skal få formidlet "ukjent barn", med den følge at slikt ikke er til å unngå om "formidlerne" ikke er til å stole på og den norske stat ikke gjør jobben sin.

Vi vet at den norske stat stoler 100% på den kinesiske stat når det kommer til barns rettigheter, foreldres rettigheter og familiers rettigheter og da spesielt når det kommer til adopsjon!! - Utrolig, men sannt.

Hva gjorde de norske "adopsjonssøkerne" som hadde betalt mye penger for å kjøpe seg et barn fra den kinesiske stat, da de oppdaget at den halvannet år gamle jenta hadde en tvillingssøster som ville bli skilt fra henne om de sto fast på sitt barnekrav? Meldte de fra til den norske stats adopsjonsmyndighet? Kontaktet de sin norske "adopsjonsforening" og peke på at det hadde skjedd en feil som måtte rettes til? - Neppe.

Er norske myndigheter informert om det som skjedde? Eller har de blitt informert uten å gjøre noe?

Spørsmålene er mange, men norsk presse våger ikke tenke eller stille noen.

Alt tyder på at det beste ville vært om søstrene fikk leve opp som søstre i USA, og de norske adopsjonssøkerne fikk tildelt et annet kinesisk pikebarn en stund senere.

Alt tyder på at det bør straks iversettes utredning og tiltak for at de to barna skal få leve i det minste opp sammen med felles adoptivforeldre. Det skulle være enkelt å få dette til om man fra norsk side viser de rett holdninger og vilje til de beste løsninger for begge barna.

Spesielt for det barnet som havnet i Norge.

  • La for Guds skyld disse to barna blir gjenforent og få leve et liv de i høyeste grad skulle ha rett til!


1 kommentar:

  1. Dette er en spesielle sak. Det er trist for alle parter, og spesielt for jentene selv at de ikke får bo sammen.
    Men jeg ser ikke at det beste for dem vil være at den ene flytter til den andre nå, uansett i hvilket land.
    De har hvert sitt liv nå, med flotte familier i velfungerende land. Samtidig får de være sammen som søsken så ofte som de klarer å få besøkt hverandre. De er faktisk veldig heldige som får lov til det.

    SvarSlett