Følgere

Populære innlegg

mandag 19. oktober 2009

Regjeringens angrep på adoptertes grunnleggende rettigheter

Den rødgrønne regjerning viser sitt sanne og stygge ansikt!

Regjeringen har fått sitt "adopsjonsutvalg" til å gå inn for at voksne adoptertes rett til å få opplysninger om sine opprinnelige foreldre fra den norske stat skal inndras og oppheves!

Et enstemmig Storting gjorde dette til en lovfestet rett for adopterte i 1986 etter at det hadde vært en ulovfestet rett siden 1950-tallet. Nå vil den rødgrønne regjerningen frata denne retten som er så viktig for adopterte og deres mulighet til å få konstatert at de er lovlig adoptert eller ikke.

Dette har regjerningen fått utvalget til å gjøre i all hemmelighet og lenge etter at mandat og oppgaver var gitt. Motivet for dette er skremmende, skammelig og rasistisk fordi det rammer i all hovedsak barn og adopterte av ikkenorsk opprinnelse.

Når importadopterte som ble adoptert etter 1.1.1987 begynner å bli gamle nok til at de etter loven får slik rett og staten en slik lovpålagt oppfyllingsplikt, går altså regjeringen inn for at retten skal oppheves fordi regjerningen på den måten skal vri seg unna sitt ansvar og den skandalen den norske stat har valgt å påføre seg ved å gi fullstendig fanden i denne viktige og grunnleggende retten for ALLE adopterte!

Regjeringen, med sin Monica Dalen i spissen, sine norske barnehandlere/"adopsjonsforeninger" og en del unormale kjente importadopterte fra Syd-Korea som Geir Follevåg, Ane Ramm og Cathtrine Sandnes, må vel juble over at de har fått den norske stat til å adoptere sin galskap og "innsast" på adopsjonfeltet. De få og absurde kreftene som av personlige grunner ikke har likt eller hatt behov for denne retten, har i mange år gjort det de kan for å få staten til å la være å respektere den. NRK's Christian Strand har også være med på dette.

Det finnes krefter knyttet til statens adopsjonsregime, som ikke er bra for noe utenlandsk barn man fra norsk side kaster sine øyne på for å få tatt til seg som sitt. Det enormt store flertallet av adopterte og deres barn har aldri ansett de nevnte importadopterte som sine talsmenn eller "representanter". Ikke noen av disse statsgodkjente "adopsjonsforeningene" heller.

Den organiserte adopsjonsmiljøet i Norge er full av barnesvikere og svikere av adopterte som i mange år har fått herje fritt fordi de norske barnehandlerne og barnekjøperne har sett seg tjent med. De nevnte importadopterte har villig stilt opp for disse svikerne og disses interesser. Kanskje ikke bevisst, men i alle fall som "nyttige idioter".

For en del adopterte er det så vanskelig å være en hel og harmonisk adoptert, at de velger "å gå til sengs med fienden" for selv å klare seg. Det fungerer kanskje godt nok for dem, men ikke for det store tause flertallet som ikke har behov for å bli adoptert av noen norske kjendisskapere og forsøke å vise at de er så "norske" at det nesten virker sykt.

Staten og den rødgrønne regjerningen har vist sitt stygge umenneskelig ansikt ved dets adopsjonsutspill som dets "adopsjonsutvalg" kom med 8.10.2009 - 40 år etter at staten åpnet for barnehandel med utenlandske foreldres barn. ¨

  • For en jubileumsgave!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar