Følgere

Populære innlegg

søndag 5. juni 2011

Hundrevis av pakistanske barn offer for den norske stats adopsjonspolitikk!

Hundrevis av nye landsmenn fra Pakistan hindres ulovlig å bli adoptivforeldre av den norske stat.

Ekteparet Sikander som inntil nylig kunne bo sammen i Halden som ektefeller flest ønsker og har rett til, er det siste offeret for den norske stat ulovlige adopsjonspraksis overfor denne gruppen nye landsmenn av ikkevestlig opprinnelse. Kanskje det mest alvorlige offeret i norsk statlig adopsjonshistorie......

Kari Ann Voldens offertilværelse tok omsider slutt etter 15 måneder, men ekteparet Sikander holder den norske stat på offerbenken i nærmere 50 - femti - måneder! Et snart ruinert ekteskap på det menneskelige, sosiale, øknomiske og rettslige plan, kan bli det endelige resultatet om noen norske adopsjonsbyråkrater ikke snart begynner å bestrebe seg på å opptre slik norks lov har pålagt dem å handle i adopsjoner de får til behandling.

Nordmenn bosatt i Norge har den norske stat til alle tider hjulpet med å få til en norsk adopsjon så de skal slippe å få sin adopsjon rettslig behandlet i en fremmed stat.  Alt den norske staten har krevd får å yte slik hjelp, er et dokumentert og gyldig samtykke fra det utenlandske barnets foreldre som presenteres norske myndigheter som la adoptanten få ta barnet til Norge hvor adopsjonen behandles som en ordinær innenlandsadopsjon.  - Slik staten omsider lot Kari Ann Volden få anledning til.

Hvorfor er det da så viktig for den norske stat å hindre våre ikkevestlige nye landsmenn den samme retten og muligheten som entisk norskfødte statsborgere har hatt i over 60 år?
Hva er så spesielt og annerledes med nye norske statsborgere med pakistansk opprinnelse?
Hva er annerledes for pakistanske mødre og foreldre enn alle andre utenlandske mødre og foreldre den norske stat godtar samtykker til adopsjon fra?
Hva er så annerledes for pakistanskfødte barn i forhold til andre barn av utenlandsk opprinnelse eller norske barn for den saks skyld?

Hvorfor har den norske stat valgt å skape så store hindringer og vansker for våre nye landsmenn til å bli adoptivforeldre i Norge like enkelt og greit som vanlige etniske nordmenn?

Hvorfor skal ikke nye landsmenn fra Pakistan også skulle være til verdi for noen som vil bortadoptere sitt barn slik norsk lov har tillatt for alle foreldre siden 1917?

.
Ulovlig norsk statlig adopsjonspraksis i mer enn 20 år!

Jeg har nylig fått dokumentasjon for at den norske stats adopsjonsmyndigheter i mer enn 20 år har forsøkt å legge hindringer for nye landsmenn fra Pakistan til å bli adoptivforeldre i Norge til et pakistanfødt barn!  Rystende dokumentasjon som forklarer hvorfor pakistanfødte ektefeller i Norge i så utrolig liten grad er adoptivforeldre til et utenlandsfødt barn, sammenliknet med etnisk norske adoptivforeldre.

Med tanke på den store gruppen innfyttere fra Pakistan, skulle denne gruppen være adoptivforeldre til pakistanskfødte barn i en grad og et antall som lå langt over nivået til de etnisk norske adoptivforeldrene til utenlandske barn. Ja, kanskje flere ganger så høyt! 

Ser man på statestikken over utenlandsfødte adopterte i Norge fra Pakistan, er det sjokkerende lite, mens det ville burde være svært høyt. Intet tyder på at nye landsmenn er mindre villige til å ta på seg et adopsjonsansvar enn nordmenn flest, men heller det motsatte bør man anta.

Dette skandaløse forholdet kan ikke forklares på annen måte enn at den norske stat ikke vil eller ønsker at nye landsmenn fra Pakistan skal bli adoptivforeldre til pakistanfødte barn!

Samtidig er både viljen og ønsket i Pakistan for at pakistanske barn skal få adoptivforeldre i Norge med adoptivforeldre av pakistansk etnisk opprinnelse, meget sterk! Alt tyder på at inten ikkevestlig land ønsker seg barn adoptert i Norge enn Pakistan!

Tenk på alle de hundrevis av pakistanske barn som er blitt snytt og forhindret fra et liv som noens adoptivbarn i Norge de siste 20 årene! Kanskje taler vi om "tusenvis"!

Er det slik at norske statlige adopsjonsbyråkrater mener nye landsmann fra Pakistan er mer uskikket, uegnet og ukvalifisert til å være adoptivforeldre til et pakistansk barn enn hvite etniske nordmenn til eksempelvis indiske barn?
.

Den norske stat fortier!

Den norske stat har siden 1994 vært kjent med at pakistanske myndigheter ikke har noen innvendinger mot å la bebobere i Norge av pakistansk opprinnelse bli anerkjent som adoptivforeldre etter norsk lov! Ja, den norske stat har siden 1994 vært kjent med at pakistanske myndigheter er villige til å hjelpe til med å få til en slik løsning for et pakistansk barn når barnets foreldre ønsker og vil det.

Det finnes vel ingen adopsjoner av et utenlandsk barn som er enklere lagt til rette for at et utland enn det som er gjort fra Pakistans side.  Så hvorfor har da den norske stat motarbeidet og forhindret dette så konsevent i så mange år?

Hvorfor har den norske stat så massiv feilinformert nye landsmenn fra Pakistans muligheter og rett til å bli adoptivforeldre til et barn født i Pakistan?

Med tanke på alle de barna i Pakistan som våre nye landsmenn har villet sikre en bedre oppvekst og bedre liv ved å forplikte seg personlig direkte overfor barnets pakistanske foreldre. En forpliktelse som det er en kulturell og religiøs forbrytelse ikke å oppfylle. En forpliktelse som garanterer at barnet ikke dumpes på noen barnehjem eller på gata i Oslo når det blir eldre. En forpliktelse som barnets opprinnelige foreldre alltid har mulighet til å kontrollere eller får vite blir oppfyllt.

Er dette dette den norske stats adopsjonsbyråkrater ikke liker og vil forhindre?

.

En skandaløs norsk statspraksis må ta slutt!

Det er høyst på tide at våre nye landsmenn fra Pakistan likestilles med etniske nordmenn når det kommer til adopsjon og norsk adopsjonsrett.  Den massive diskrimineringen og omfattende adopsjonskrenkelsene den norske stat har utvist overfor denne store gruppen nye landsmenn, alle de ønskede adopterte barna og deres foreldre i Pakistan og den velvilligheten Pakistanske myndigheter i alle år ha vist, bør det være slutt på  - i morgen.

Beviset på opphøret av denne skandalen kan den norske stat og regjerning vise allerede i løpet av neste uke, ved å la ekteparet Sikander få sin nå blitte snart 4 år gamle sønn til sitt hjem i Halden, hvor de i fred og ro kan få sin bevillingssak behandlet slik titusener av etniske nordmenn har gjort før dem siden 1917.

Det organiserte pakistanske innvandrermiljøet, anmodes til å engasjere seg i dette uten frykt for gjengjeldelser fra norske statsbyråkrater eller norske politikkere.

Nye innvandrere og landsmenn fra Pakistan, er ikke egoister, men flotte mennesker som også på sin måte vil være til verdi og help for barn og foreldre i Pakistan som trenger og ønsker adopsjon som virkemiddel.

Hvorfor i all verden skal det være noen - ja noen i Norge - som har fått det for seg at slik direkte hjelp skal være uønsket og noe som skal forhindres?

.

2 kommentarer:

 1. Hvor god er kontrollen i Pakistan? Det er et gjennomkorrupt land der offentlige dokumenter kan kjøpes av alle. Godt mulig at Sikander har gjort alt lovlig og riktig, men kan man stole på myndighetene i landet? Har Pakistan en adopsjonslov som regulerer adopsjon til utlandet?

  SvarSlett
 2. Morten Johanssen6. juni 2011 kl. 17:23

  Jeg svarer normalt ikke på anonyme forfattere kommentarer eller spørsmål.
  Den som vet litt om korrupsjon, vet at korrupsjon skjer for noen vil oppnå noe av økonomisk verdi eller en utberettiget fordel som oppnås ved betaling.
  De som kjenner til den pakistanske/muslimske formen for "adopsjon", vet at adoptantene forplikter seg til betydelige arbeid og økonomiske forpliktelser ved oppfostre et barn på vegne av et barns foreldre. Det er også knyttet betydelig ansvar overfor foreldrene, hvilket norske adoptanter etter norsk adopsjonslov ikke har. Siden barnet ikke er noe "barnehjemsbarn" er de altså ingen motiver for korrupsjon ved denne pakistanske/muslimske adopsjonsformen.
  "Anonym's" påstander om korrupsjon, er altså lite relevant, selv om det på andre områder kan være mye korrupsjon.
  Pakistansk lov tillater et de som har overtatt omsorgs- og foreldreansvaret for noen foreldres barn, kan få status som adoptivforeldre i et vestlig land/Norge, men det endrer ikke barnets og dets foreldres status i Pakistan.
  Dette er ikke noe nytt for den norske stat, som vet hvilke land som ikke motsetter seg en norsk adopsjon.

  Mange etnisk nordmenn bosatt i Norge er blitt blitt anerkjent som rettslige adoptivforeldre til et barn født i et land hvor det rettslige adopsjonsinstituttet er ukjent eller ikke vil bli tillatt. Når den norske stat synes det er helt greit for etniske nordmenn i Norge, hvorfor skal den samme staten lage bråk for våre nye landsmenn/innflyttere?

  De fleste land har lover som beskytter barn mot å bli stjålet, bortført eller solgt. Disse lovene er også en del av det rettslige grunnlaget for det norske adopsjonsinstituttet.

  At et pakistanskfødt barn kan få dobbelt sett foreldre i tråd med en lovlig avtale foreldrene har villet sikre sitt barn, kan neppe være noe galt eller ulovlig, men en velsignelse.

  Norske barne- og adopsjonshandlere operer heldigvis ikke i Pakistan!

  SvarSlett