Følgere

Populære innlegg

torsdag 16. juni 2011

Finnes det adopsjonstilhengere i Norge?

Hva er en norsk "adopsjonstilhenger"?

En ekte norsk adopsjonstilhenger må være den mor og/eller far som vil bruke sin rett til å bortadoptere sitt barn.   Altså: Blant norske foreldre er det i dag veldig få "adopsjonstilhengere".

En ekte norsk adopsjonstilhenger må være en som avstår fra abort og heller velge å bruke sin adopsjonsrett når barnet er født.  15.700 aborter i 2010 vitner om få adopsjonstilhengere blant gravideblitte.

En ekte norsk adopsjonstilhenger må være en som respekterer en mor og/eller fars ønske om å gjøre vedkommende til adoptanter til sitt barn. - Det synes det å være ganske mange av selv om antallet adopsjoner på det grunnlaget er særdeles lite i dagens Norge.

En ekte norsk adopsjonstilhenger må være en lovlig adoptert som finner adopsjonen riktig og godt forankret i seg selv, hos de opprinnelige foreldrene og adoptivforeldrene.  Det finnes heldigvis mange slike adopterte i Norge blant de som er blitt adoptert uten påvirkning av noe barne- og adopsjonsmarked.

En ekte norsk adopsjonstilhenger må være de som personlig er blitt berørt av en adopsjon på opprinnelsessiden eller adoptantsiden og føler at adopsjonen har vært riktig og verdifull for alle andre berørte.  Det finnes heldigvis mange slike adopsjonstilhengere i Norge blant de som er blitt berørt av en adopsjon uten påvirkning av noe barne- og adopsjonsmarkedet.
.

Falske og farlige  "adopsjonstilhengere"

Jeg tenkte å synliggjøre disse, men har kommet til at det egentlig ikke er så nødvendig. Det er nok å nevne de i staten og statens barneimportsystem som lever av "adopsjon" og et barne- og adopsjonsmarked; samt de som vil anskaffe seg et barn på dette barnemarkedet.

I realiteten er de fremståtte "adopsjonstilhengerne" i Norge ikke reelle adopsjonstilhengere, men rett og slett tilhengere av et barne- og adopsjonsmarked - uansett om det produserer lovlige adopsjoner eller ikke, og heller ikke om markedet er basert på adopsjonsrasime og/eller adopsjonskriminalitet.

Det fantastiske er jo at denne gruppen "adopjsonstilhengere" er organisert!

.
Jeg er en ekte adopsjonstilhenger og lider faktisk under eksistensen av de organiserte falske og farlige "adopsjonstilhengerne" i Norge. De forsøpler mitt liv, min adopsjon og det livsgrunnlaget som ble skapt for meg av ekte adopsjonstilhengere i Norge og utlandet!

All ære og respekt til de tusenvis av ekte adopsjonstilhengere i Norge! 
De tause, usynlige, uselviske, ansvarlige og med høy standard på et etiske og moralske plan!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar