Følgere

Populære innlegg

onsdag 23. februar 2011

Sporsløst og tankeløst?

TV2 adopterer Tore Strømøy

Tore Strømøys banebrytende programmer om adopterte og opprinnelige utenlandske mødre, var et stort og tankevekkende konsept. Et konsept den statsgodkjente norske barne- og adopsjonshandleren Adopsjonsforum og en del statsgodkjente barne- og adopsjonskjøpere ikke likte. Det viste kvaliteten ved NRK's serie om adopsjon.

TV2 var faktisk tidligst ute med å legge lage et program om en kvinnlig importadoptert som ville vite mer om sine angivelige døde pakistanske opprinnelige foreldre. I stedet for døde foreldre fant man begge i live og en utenlandsk mor som ikke hadde gitt sitt samtykke til adopsjon. Denne skandaløse siden valgte TV2 og pressen å lukke øynene for. Derfor ingen reaksjoner fra slikt hold som Adopsjonsforum.

Den norske stats barneimport - illegale i all hovedsak - er blitt TV-underholdning med snørr og tårer med liten respekt for personvernet til de utenlandske mødrene spesielt. De utenlandske fedrene slipper unna. Det er blitt en slag TV-underholdning med unge og eldre kvinner i hovedrollen. En slags kvinnegreie.

Det positive er at de utenlandske døde opprinnelige mødre får vite hva som skjedde med deres barn etter at de kom i en vanskelig livssituasjon og får se at de har fått "det bra". Positivt er det at budskapet til Geir Follevåg og Ane Ramm så iherdig forfektet, og som de statsgodkjente norske barnehandlerne ville ha det til var det gjeldende, avsløres å ha særdeles liten forankring hos adopterte. At de nevnte har gjort seg til tjenere for den norske innsatsen på det internasjonale ukontrollerte barne- og adopsjonsmarkedet, synes de ikke å bry seg om. De har fått sin del av dette lukrative markedet.

.

Hva avslører egentlig "Sporsløst" og "Tore på sporet"?

For de som har forutsetninger til å forstå hva den slags "adopsjoner" dreier seg om og kan vurdere slike adopsjoner som er bestemt i norsk lov, avslører disse underholdningsprogrammene enormt mye mer enn statens barneinmportregime må like. Fra et journastisk ståsted har jo omtrent hver vist inmportadopsjon gitt grunnlag for dramatiske journalistiske avsløringer som lett kunne satt en totalstopper for den norske stats barneimport og statens barnehandlere.

Speselt statens løgn om at utenlandske barn som tas til Norge via statens barneimportører, skal være foreldreløse, forlatte eller i det minste "ukjente" slik regjeringens "adopsjonsutvalg" postulerte i 2009, viser jo med all ønskelig tydelighet at den norske stat oppfordrer, medvirker, støtter og forsvarer regulær barnebortføring og adopsjonssvindel.

Den norske stat er egentlig heldig fordi de fleste importadopterte og berørte av slike adopsjon ikke vet at adopsjonene ikke er av den lovlige sorten - etter norsk lov.  At det i land langt fra Norge er over 15.000 kvinner som hver dag sliter med tanker og følelser om sitt forsvundne barn, er i alle fall den norske stat og dens barne- og adopsjonshandlere ikke ofrer en tanke. Den norske stat er ensidig opptatt av de statsgodkjente barne- og adopsjonskjøperne, slik at staten kan få gjort utenlandske mødres og fedres barn til et norsk statlig velferdsgode for nordmenn i Norge "som har alt - bortsett fra egenfødte barn".

Å bli bortført ulovlig fra et liv fattigere enn det som er vanlig for norske barn, er selvsagt mange av de importadopterte i ung alder synes er bra og takknemlig for. Flukten fra de fattige land til den rike vestlige verden kan gjerne gjøres ved en illegal adopsjon. De importadopterte oppdager fort nok at en adopsjonssvindel på bekostning av de egentlige foreldrene og disses familier, er en form for vinningsforbrytelse de selv har nytt godt av og ikke vil skal avsløres. Når de blir voksne har de skjønt hvilken "honningkrukke" de har havnet i med utsikter til økonomiske goder i voksenlivet selv som selv ikkeadopterte vanligvis kan drømme om. De fleste importadopterte arver i ung aldre - lovlig eller ulovlig - verdier som er langt over gjennomsnittet for ikkeadopterte nordmenn i Norge. Noen adopterte i Norge har til og med skaffet seg arv etter opprinnelig mor og far i tillegg.

Å gjøre et utenlandsk barn til medvirker til en vinningsforbrytelse, skaper selvsagt både "tilknytning" og "lojalitet" til de mer eller mindre ulovlige adoptivforeldrene. Ingen adopterte i Norge er så dumme at de vil "skjære av den grønne gren de sitter på."   Å uttale seg i media og pressen som kan sette arv etter "adoptivforeldrene" i fare, er noe ingen importadopterte til i dag har gjort. Uttalelsene bærer heller preg av å sikre mest mulig arv - utover pliktdelen.

Selv om enhver illegal adoptert kan skaffe seg legal arverett i form av testament; hvilket de fleste importadopterte bør forsøke, er det viktig for dem at andre ikke få vite at de ikke har noen arverett i kraft av en lovlig adopsjon. Selvsagt kan ikke TV2 eller NRK lage underholdningsprogrammer som medfører at underholdningsfigurene = de adopterte skal betale for innsatsen med å stå uten noen arv. Dessuten er det jo fint for importadopterte å få tilbud fra TV2 og NRK til noe importadopterte selv må betalt 200.000 kroner for. Skulle TV2 eller NRK bruke det slike underholdningsprogrammer avslører, vil de for fremtiden ikke kunne bruke adopterte og egentlig mødre, fedre og søsken til den slags underholdning.

Det er derfor trist at enkelte importadoptert så tankeløst lar seg lokke til å bli med på slike programmer. De kunne utnyttet sin markedsverdi til å skaffe seg en oppfølging i etterkant som ville vært dem til langt større verdi resten av livet og tilsvarnede for de "sporløse" egentlige utenlandske mødrene og deres barn og familier.

Dessverre er prostitusjon noe importadoptete i Norge tidlig må lære seg. Fra svært ung alder av. En sak er at de i tidlig alder er blitt utnyttet av det internasjonale ukontrollerte barne- og adopsjonsmarkedet, men at de også skal utnyttet av den norske underholdningsindustrien så konskvent deretter, er rett og slett så pinlig at dette bare kan skylles en særnorsk form for tankeløshet.
.

Avsløring av et kynisk vestlig styrt barne- og adopsjonsmarked
Hvordan kan adoptertes opprinnelige mor og far være "sporløse" når enhver norsk statsregistrert adoptert skal få opplyst identiteten til disse foreldrene? Staten skal også ha dokumentasjon på at opprinnelige foreldres identitet er korrekt - enten de er levende eller døde.

Hvorfor har ikke den adopterte et skriftlig samtykkedokument fra moren? Vil ikke den norske stat utlevere det?  Eller har mødrene ikke gi noe lovlig og gyldig samtykke til adopsjon?

Hvilke garantier har eksempelvis TV2 på at de utenlandske kvinnene som dukker opp virkelig er fødemoren? Sørger TV2 for at det tas DNA-test for å sikre seg mot at den adopterte ikke står å klemmer og gråter for en kvinne som ofte håper å få en bit av rikdommene som finnes i Norge?

Hvordan kan i det hele tatt TV2 finne opprinnelige mødre som den norske stats myndigheter har utgitt for ikke å være i live, ikke mulig å oppspore eller "ukjent"? Hvis det er så enkelt å finne disse ikke-eksistende og ukjent utenlandske foreldre et par tiår senere, hvofor ble de ikke oppsporet da barnet var "frigjort" for adopson til Norge via statens godkjente barne- og adopsjonshandlere?.
.

Gang på gang ser man utenandske kvinner som sier de ikke ønsket noen adopsjon. En liten brøkdel av det den norske stat gir til sine norske statsgodkjente barne- og adopsjonskjøpere ville vært mer enn nok for disse kvinnene å slippe det de opplevde. 42.000 NOK er mer enn nok til å fostre opp både barnet og seg selv og kanskje flere barn til alle barna er blitt voksne og fått gode skoler.

Med alle de milliarder av kroner staten sender til U-hjelp, så vil ikke den norske stat bruke på unge mødre for at de skal slippe å miste sitt barn sporløst til det internasjonale ukontrollerte barne- og adopsjonsmarkedet.

Norske mødre har aldri opplevd noe liknende fra den norske stats side.
.

Jeg vil derfor hevde at den slags adopsjonsunderholdning er basert på norsk rasisme og de grove overgrep det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet har forårsaket.

Er det tankeløst å hevde noe slikt?

Alt i alt er det på det personlige plan mye godt med slike programmer. At "blod er tykkere enn vann" er nok en realitet selv det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet ikke klarer å ta livet av. Spesielt er vi det i de utlendingene som har opplevd at deres barn er blitt sporsløst borte.  

Det underlige er at Adopsjonsforum og Øystein Gudim ikke vil det skal være noen kontakt mellom opprinnelige foreldre og det adopterte barna, når det er så viktig og verdifull for opprinnelige mødre å vite at barnet har fått det bra, hva slags adoptivfamilie det har kommet inn i og ikke minst - hvilket vestlig land barnet ble fraktet til.


Radikale tanker?

Jeg mener også de skal få vite hvor mye norske penger som ble brukt for å skille mor og barn! Jeg mener også det er på sin plass at norske statsgodkjente barnekjøpere ved en slik gjenforening sikrer disse eldre kvinnene som ofte har klart å ta seg av barn og familie, en pen sum penger hvert år resten av mødrenes liv.

Jeg mener også at den norske stat skal behandle disse utenlandske kvinnene likt som norske kvinner som har brukt sin adopsjonsrett ved å:

Gi mødrene og deres mindreårige barn rett til å oppholds- og arbeidstillatelse i Norge og betal flyttingen til Norge.  En rett de skal få samtidig med at deres barn har fått tilsvarende rett til opphold i Norge.

Har titusener av norske mødre kunnet leve i Norge og til og med i samme gate som den bortadopterte, bør i sannhet også de utenladske opprinnelige mødrene få samme mulighet.

Da - og bare da - vil den norske stats versjon av sin barneimport kunne ha et moralsk og etisk forsvar!  Det har både den norske stat og det norske folk råd med i disse tider.

.

Adopsjonsforum hopper på TV2

Adopsjonsforum laget to dager etter dette et eget innlegg om TV2's  "Sporløst" med en vinkling enhver barne- og adopsjonshandler kan være stolt av.
http://www.adopsjonsforum.no/index.aspx?article=3489587&mid=3489587

Joda, det viser seg at dette barnemarkedet også har sine sosiopatiske trekk, men det er vel nepp noe nytt.

Godt betalt jakt på utenlandske fargede biologiske familiers barn, er nok moralsk mer høyverdig enn "Jakten på biologisk familie", må man tro Adopsjonsforum på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar