Følgere

Populære innlegg

torsdag 24. september 2009

Å gjøre barn foreldreløse og "forlatte".

Barnehandlerorganisasjonen Adopsjonsforum er dyktige på å gjøre barn "foreldreløse eller forlatte" i samarbeid med lokale krefter som ser store penger i de barn de kan få kloa i for adopsjon til de rike hvite i vesten.

Ved å utgi et barn for "foreldreløst" eller "forlatt", slipper man unna lovens krav til samtykker fra barnets foreldre. De som gjør dette her, gjør faktisk et barn foreldreløst ved aktiv barnetyveri og barnebortføring basert på dokumentfalsk. En forbrytelse som betales fra de som vil ha seg et barn for "adopsjon".

Metoden kan man faktisk finne ved å lese seg frem i materiale Adopsjonsforum selv har frembragt her og der. Metoden er mest brukt i Colombia knyttet til to private barnehjem der Adopsjonsforum "fant" barna. Barnehjem som Adopsjonsforum på slutten betalte over 40.000 NOK for hvert barn som ble "frigjort" for Adopsjonsforums virksomhet. - En betaling den norske stat ennå ikke har fått noen forklaring på. - En betaling Adopsjonsforums norske barnekjøpende kunder ikke ønsker å vite hva går til!

Metoden:
Unge fattige ugifte kvinner i området rundt barnehjemmene tilbys å føde sine barn på disse to private "barnehjemmene". Helt "gratis". Mange vet ikke at de må betale med sitt barn!

AF sier at de tilbyr de unge fødende å lære seg noe for å tjene penger. Mest av alt tilbys de unge nyblitte mødrene å la barna bli tatt vare på mens de finner en løsning på hvordan de skal oppfylle sin morsrolle. Noen forlater hjelpestedet uten barnet sitt bare noen uker etterfødselen.

Selv om mødrene oppgir hvor de bor, for telefon har de oftest ikke, så heter det når moren har reist til sitt og sine, at:
"Barnet er forlatt".
"Moren er ukjent"
"Moren er ikke å finne"


AF og dets lokale og godt betalte samarbeidspersoner er raskt enige om å utgi barnet for "foreldreløst eller forlatt" for på den måten få barnet "frigjort for adopsjon". Når det har lykkes, mottar barnhjemslederen eller eierne 42.000 NOK og barnet fraktes til Norge etter å ha lurt en lokal dommer til å tro på denne fabrikerte historien. Hvor disse pengene fordeles videre av fra barnehjemmets side, later Adopsjonsforum som de ikke vet noe om. Adopsjonsforum lærte for 20 år siden at det var dumt å betale korrupte advokater 2000 USD direkte for å produsere falske papirer. Adopsjonsformidling er nemlig også betalingsformidling!

Når barnet er vekk via Bogata og overtatt av noen adopsjonsvillige betalende nordmenn, kan det gå litt tid før moren dukker opp for å hente sitt barn hjem til seg og sine. Moren serveres en ny gripende historie om at barnet enten er blitt syk og døde eller at "barnets beste" var å la det få snille og gode adoptivforeldre i et vestlig land hvor det ikke vil mangle noe. Heldige barn - ikke sant, lille mor?

Moren og hennes familie vet at barnet er tatt ulovlig fra dem, men også at de ikke har noen sjanse til å få barnet tilbake til seg. Politiet har oftest ikke "kapasitet" til å ta seg av slike saker, og er i mange tilfeller blitt betalt for å lage en "funnet barn" rapport. Korrupsjon blant politiet i de land Adopsjonsforum tar barn i, er vel kjent.

Adopsjonsforum sørger for å utgi barnet overfor norske myndigheter som "foreldreløst" eller "forlatt". Opplysninger om barnets foreldre og deres identitet, sier Adopsjonsforum det ikke vært mulig å få tak i, så derfor vil dette barnet ikke få oppfyllt sin lovfestede rett til slike opplysninger når det er 18 år. Barnet får dermed ingen sjanse til å få dokumentasjon for å være lovlig adoptert, og det var jo hensikten fra begynnelsen. At det er enkelt for den norske stat å stanse slik adopsjonssvindel, sier seg selv.

Det er beskrivelse av en anerkjent Adopsjonsforums-metode på adopsjonsvindel og det som værre er.

Kanskje lykkes denne illegalt adopterte i voksen alder å spore opp sitt colombianske foreldre etter mange års slit, psykiske påkjenninger og enorme økonomiske kostnader. Kanskje kommer sannheten for en dag, men Adopsjonsforum har spekulert kynisk i at mulighetene for dette skal være små og ofte en ren umulighet. Dermed er adopsjonssvindelen sikret mot å bli avslørt, mens pengene aktørene siklet etter har kommet dit hensikten var.

Likevel....er det ikke utrolig at så mange importadopterte faktisk finner sine "foreldreløse" foreldre eller foreldre som "har forlatt" dem da de var små?

Selvsagt kjenner det norsk barneimportdepartementet til dette, men der i gården later man og forsøker å innbille Storting og almenheten at alt er i orden. Det vil jo de krefter så gjerne, så derfor er Norge et paradis for adopsjonssvindlere og kyniske barnehandlere så lenge ofrene ikke er nordmenn og deres barn.

Til en dag........på "Tore på Sporet"....en utenlandsk mor dukket opp og fant og møtte sin "foreldreløse eller forlatte" sønn i Norge! - Maria het hun. En utenlandsk mor så mange i Norge helst ikke ville se, ikke vite om og glemme. Glemt er både Maria og andre som ble dramatisk berørt av det avslørte.

Hvem hadde hun mot seg i Norge? Jo.....selvsagt Adopsjonsforums Øystein Gudim og de han klarte mobilisere. Aftenposten stilte opp på Adopsjonsforums side, for eksempel.

TV2 hadde en dokumentar for noen år tilbake om en kvinnlig importadoptert som skulle ville reise tilbake til fødelandet i Asia for å få vite mer om sine døde opprinnelige foreldre. Da hun kom ned og opphavet var identifisert, kom det frem at både moren og faren levde i beste velgående. Moren hadde ikke gitt noe samtykke til adopsjon, så derfor stoppet TV2 der da det jo var klart at en illegal adopsjon var avslørt og en adopsjonsvindel var avdekket. Hvordan det har gått med disse menneskene siden, er det selvsagt helt stille om.


Jeg synes det hører med til livet at noen forsøker å lure penger og andre verdier fra en, men å lure barn fra sine foreldre og familie; samt et lite barn fra sine foreldre og familie, blir for meg noe helt annet og langt mer alvorlig. At det skjer kan det neppe være tvil om. Hvem som er delaktig i dette kan det heller ikke være særlig tvil om.

At det norske samfunn og den norske stat skulle være en sikker garantist mot norsk delaktighet, medvirkning eller pådriving til slikt, burde være så selvsagt, at Norge burde kunne være en læremester for den øvrige verden på hvordan slik ikke lyktes fra noe vestlig land. Eller "mottakerland" som Adopsjonsforum ynder å kalle det.

Metoden er på ingen måte ny. Den har vært kjent i den vestlige verden i over hundre år. Også like lenge i Norge. Det nye er at den norske stat fra 1992 har gitt økonomisk støtte til denne adopsjonsvindelen. En økonomisk støtte som heller skulle vært brukt til å bekjempe denne type adopsjonsvindel. Nei, det vil ikke Adopsjonsforum ha noe av!

Ikke "Norsk Adopsjonsråd" heller!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar