Følgere

Populære innlegg

fredag 1. januar 2010

Den norske adopsjonsrasisme

Den norske stat har siden 1945 bedrevet og fremmet adopsjonsrasismen i Norge.

Staten begynte med dette overfor barn med tyske fedre, altså rasisme på grunn av barnets nasjonalitetstilhørighet. Både barna og de norske mødrene fikk i sannhet føle hva statens adopsjonsrasisme var. Mange av ble offer for "tvangsadopsjon" i årene frem til 1953 da dette ble hjemlet i lov.

Den neste gruppen den norske stat valgte å gjøre til offer for sin adopsjonsrasisme, var barn av sigøynere, tatere eller "vandrere". De ble ikke av staten betraktet som norske og fikk virkelig føle hva statlig norsk adopsjonsrasisme var.

Neste gruppe var barn av koreanske mødre/foreldre. Deres rett til lovlig adopsjon og beskyttelse mot illegal adopsjon, ble av den norske stat neglisjert fordi staten valgte å praktisere sin adopsjonsrasisme. Denne rasismen var klar i forhold til nasjonalitet, rase, hudfarge og religøs tilknytning.

Fra og med 1969 valgte den norske stat å opprette et eget rasistisk adopsjonsregime for foreldre og barn av ikkehvit og ikkevestlig opprinnelse og etniske tilhørighet.  Enten man liker å lese eller høre det, så er norsk adopsjonsrasisme blitt en levevei for mange både i staten, i statens "adopsjonsforeninger" og andre tilknyttet dette regimet.

Målt i forhold til det som staten praktiserer på barn av norske foreldre i Norge; samt de lover og standarder som skal gjelde ved "adopsjon", er det ikke til å komme unna den realiet at den norske stat driver en organisert adopsjonsrasisme som man ikke finner maken til i noe vestlig og hvitt land.

Selv fikk jeg tidlig i livet føling med denne formen for rasisme. At jeg i det hele tatt endte opp her i landet som "adoptert", skulles ene og alene den statlige adopsjonsrasismen som rådet på 50-tallet. At den har blitt mindre siden den gang, er det overhodet ikke mulig å finne spor av - og - heller ingen vilje hos staten og regjeringen til.

2009 ble året da den rødgrønne regjerningen fikk laget en NOU: "Adopsjon - barnets beste" som er så gjennomsyret av en rasistisk holdning, tankegang og konkrete rasistiskmotiverte forslag at den norske stats adopsjonsrasisme i realiteten er blitt grundig dokumentert!
* Det var nok ikke meningen!

Jeg har valgt å gjøre min innsats for å kjempe mot den norske stats adopsjonsrasisme.
Andre som er mot dette og vil ha slutt på det kan også gjøre mye.

Kanskje det viktigste er alle de adopsjonsvillige i Norge som ikke vil ha en adopsjon som bygger på den norske stats adopsjonsrasisme, er at de rett og slett holder seg borte fra statens barneimportregime og dens "adopsjonsforeninger". - Heller satser på Direkte adopsjon fri for alle former for rasisme!

Intet barn og foreldre i denne verden kan oppleve at en adopsjon er "barnets beste" om den bygger på eller kommet til som følge av adopsjonsrasisme. - Det er bare rasister som kan påstå noe slikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar