Følgere

Populære innlegg

torsdag 10. mars 2011

Hvorfor vil ikke "adopsjonsforeningene" støtte Kari Ann Volden?

Oppfyller Adopsjonsforum den stiftelsestanke?

Tankegrunnlaget til Adopsjonsforum er i følge Adopsjonsforum selv av 17.1.2008:

"Adopsjonsforum ble stiftet 1. juni 1970 under navnet Adopsjonsopplysning. Stiftelsesmøtet ble holdt hjemme hos Kerstin Døving, som var en av initiativtagerne.
"Min mann og jeg hadde lenge snakket om å adoptere et barn fra utlandet," forteller Kerstin Døving. "I Sverige var Adoptionscentrum stiftet i 1969, men det fantes ingen tilsvarende norsk forening som kunne bistå med adopsjon fra utlandet. En venninne spurte meg: "Hvorfor starter ikke du en forening?""
" "Vi skulle drive oppplysning om adopsjon.""

Altså driver rent opplysningsvirksomhet, slik Adopsjonsforums Øystein Gudim angriper Morten Johanssen for å gjøre.  Ikke et ord om at målet var "adopsjonsformidling" eller å bli noen aktør på det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet!

Målet var altså kort og godt å gi nordmenn i Norge informasjon om hvordan de skulle kunne bli lovlige adoptivforeldre til noen utenlandske foreldres barn! Spre opplysning om dette.  Bistå med å gi de adopsjonsvillige informasjon!

Stifterenes og medlemmenes vilje var altså å bistå nordmenn med informasjon om hvordan man skulle kunne bli adoptivforeldre til noe utenlandsk barn.  Mao yte bistand til alle - enten man var medlem eller ikke.
 * Det er noe helt annet enn det Adopsjonsforum faktisk driver med.

 Ble Adopsjonsforum kuppet av noen som ville tjene penger på barnehandel?

Les: http://www.adopsjonsforum.no/index.aspx?article=1572829&mid=1572829
.

Når og hvorfor sluttet Adopsjonsforum med slik bistående informasjonsvirksomhet? Hvorfor vil ikke Adopsjonsforum gi noen forklaring på dette veldige store skrittet fra stiftelsesgrunnlaget og dets prinsipp- og verdigrunnlag?

Hvis det forholder seg slik at Adopsjonsforum og dens ville bistå nordmenn som ønsket å bli adoptivforeldre til et utenlandsk barn født i land langt fra Norge, hvorfor vil ikke Adopsjonsforum da bistå Kari Ann Volden og alle andre som vil adoptere uten bruk av "adopsjonformidler"/barne- og adopsjonshandler?

Er det virkelig medlemmenes interesse i dag å motarbeide alle som vil adoptere et utenlandsk barn slik stifterne så gjerne ville Adopsjonsforum skulle være til for?

Jeg tviler på at Øystein Gudim vil svare på denne foreningsmessige motsetningen og radikale forandring av Adopsjonsforums mål og verdigrunnlag.  Det kan bli en moralsk og etisk øvelse som må bli vanskelig for enhver som prøver.

.

Verdens Barn har spilt med åpne kort hele tiden.  Det samme har InorAdopt.  Kan man virkelig si det samme om Adopsjonsforum?

.
Et paradoks?

Foretaket Adopsjonsinstituttet har gjenopptatt det stifterne av Adopsjonsforum ville, inviterte medlemmer til og drev med i mange år: Gi adopsjonsinteresserte opplysninger om adopsjon.

Adopsjonsforum har aldri forsøkt å gi så mye og god informasjon om adopsjon som det foretaket Adopsjonsinstituttet har prestert og levert.  Ikke engang i nærheten har Adopsjonsforum vært.

Hvorfor Adopsjonsforums Øystein Gudim derfor angriper informasjonsvirksomheten Morten Johanssen har prestert og levert, og Adopsjonsforum en gang klart må ha sluttet med, er ubegripelig. Også sett i et ogisk, moralsk og etisk perspektiv.

Vel, forklaringen er enkel: Adopsjonsforum gjorde seg på et tidspunkt til en helt ordniær aktør på det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet, og dermed valgte å gå vekk fra det foreningen skulle være til for og det medlemmene var blitt medlemmer for.  -Når og hvordan skjedde dette? Hvorfor skjedde dette? Hvem utnyttet og tjente på en slikt radikalt skifte?  Ble stifterne av Adopsjonsforum lurt av noen i foreningen?

Svarene kommer nok for en dag...........

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar