Følgere

Populære innlegg

tirsdag 8. mars 2011

Kari Ann Volden utfordrer statens barneimport!

En utilsiktet rolle

Den norske stats adopsjonsbyrkrater og deres "adopsjonsforeninger" liker ikke at nordmenn blir adoptivforeldre i Norge uten å bruke det internasjonale ukontrollerte barne- og adopsjonsmarkedet. De frykter sågar at nordmenn i Norge skal være kjent med at norsk lov tillater Direkte privat adopsjon basert på foreldrenes samtykke. Nettopp en slik type adopsjon Kari Ann Volden og tvillingene har rett til. En adopsjon uten bruk av det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet og uten bruk av noen norsk statsgodkjent barnehandler.

Kari Ann Volden og hennes støttespiller har neppe kjent til andre typer adopsjon enn de adopsjonene det internasjonale ukontrollerte barne- og adopsjonsmarkedet har  kunnet tilby. At man skal kunne bli lovlige adoptivforeldre på en annen måte, er de fleste så uvitende om at de ikke tror det skal kunne være sant. Til og med Kari Ann Volden selv har vært blant de uvitende - og - sannsynligvis den advokat hun har søkt bistand fra. Dyr bistand som til nå ikke har vist seg å gitt noe adopsjonsmessig "avkastning".

Kari Ann Volden er uten å vite det blitt et trussel mot den norske stats deltagelse i det internasjonale barnemarkedet, og hun er dermed blitt en trussel for alle de i staten og i statens "adopsjonsforeninger" som lever så godt av dette markedet.

Statens Bufdir med Morten Stephansen har en skjult agenda og flere skjulte motiver for å tvinge Kari Ann Volden og tvillingene til et liv de etter norsk lov skulle vært spart for.  Slikt bryr ikke den norske stat seg om.

-  Dessverre.

Kari Ann Volden er blitt en utfordring for det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet Norge, den norske stat og statens "adopsjonsforening" har vært og er en stor del av.  Det er ikke enkelt for et enslig norsk kvinne med daglig omsorg for to små tvillinger å vinne over et slikt barnemarkedet FN og UNICEF ennå ikke har vært i nærheten av å få under kontroll.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar