Følgere

Populære innlegg

tirsdag 4. oktober 2011

Adopsjonsforums Øystein Gudim går amok!

Denne frontfiguren for norske barne- og adopsjonshandlere som ynder å presentere pressen og media løgner og usannheter om norsk barneimport for adopsjon, avslører sitt egentlige jeg og sin virksomhet på sol.no.

La det være sagt og klart:

Enhver som tjener penger, på å utgi norske eller utenlandske foreldres barn for å være foreldreløse, uten at alle barn er det,er og blir evig en kjeltring!

Enhver som medvirker til slikt, er også en kjeltring.

Om så kjøres med overlegg, kan man trygt si man har med en kjeltring av værste sort.

Ergo: Øystein Gudim har gjort seg fortjent til å bli beskrevet og omtalt som en kjeltring. En kjeltring som livnærer seg ved å berike seg ved å skaffe seg uberettiget økomisk vinning.


Adopsjonskjeltringen Øystein Gudim vil sikkert heller bli omtalt som "adopsjonformidler", men en slik en kan også drive og utføre slike funksjoner på en måte som gjør en til en kjeltring eller ikke.

Gudim har gjort sine valg, i likhet med sin forgjenger. Han sto fritt til å velge annerledes, og i hvert tilfelle av "tildeling" av er barn til sine norske kunder, har Gudim mulighet til å velge.

Velge ikke å være en adopsjonskjeltring.

En norsk adopsjonskjeltrings mål er å føre folk og myndigheter bak lyset, for oppnå det kjeltringen ønsker og vil. At norske regjeringer siden 1976 har valgt å la Norge bli et eldorado for adopsjonskjeltringer, behøver ingen slå inn på en slik vei av den grunn.

Alle de årene jeg har samarbeidet med adopterte, opprinnelige foreldre, adoptivforeldre og adopsjonsvillige, har jeg alltid holdt meg borte fra enhver som forsøker å opptre respektløst, uansvarlig og uakseptabelt for å oppnå mer enn de har rett til.

Å i det hele tatt å ha noe med adopsjonskjeltringen Gudim, hans medvirkere og oppdragsgivere å gjøre, har for meg og mange andre utenkelig, selv det økonomisk sett har vært ulønnsomt. -Til nå.

At den norske pressen har valgt å la adopsjonskjeltringen Gudim gå fri og til og med bygge ham opp, sier det meste om norsk presses forhold til den barnetrafikk Gudim lever av; samt standarden på den moralske og etiske siden ved norsk pressekultur og -pressemakt.
.
.
Adopsjonsforum kontrollerer alt som slipper inn på Sol' debattside om adopsjon!

Adopsjonsforum informasjonsansvarlige og markedfører Stig Flesland er moderator på debattsiden til Sol om adopsjon. Dette ble avslørt av undertegnede 1.11.11. etter å ha blitt forsøkt skjult av Adopsjonsforum. Gudim som nektet for art AF hadde noeb innflydelse og kontroll på debattsiden.

AF operer som moderatør og redaktør.

Stig Flesland sletter alt som ikke er til gunst for AF og AF inntekter.

Stig Flesland sletter alle kommentarer som ikke er til gunst for AF' omdømme.

Stig Flesland sletter alt som svekker troen på AF' "fagkompetanse"

Stig Flesland og Gudim spesielt, utsetter adopterte som skriver noe upassende for AF eller Gudim virksomhet for personangep, sjikane og injurier. De oppfordrer andre av tilhengere å gjør det samme anonymt.

Stig flesland sperrer tilgang til debattforumet til de som ikke bidrar positivt til AF's famøse inntekter og barnehandel.

Stg Flesland og AF bruker Sol til å spre usannheter om adopsjon, adopsjonsinstituttet og viktige realieter for bevisst å få folk til å tro at AF driver legalt, og at produktet er lovlige adopsjoner. Kort sagt til å føre folk bak lyset.

Adopsjonskjeltringer fornekter seg ikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar