Følgere

Populære innlegg

torsdag 3. november 2011

Sol.no's adopsjons- og internettskandale.

Adoptertes Landsforening avslørte i går kveld en alvorlig adopsjons- og internettskandale som so.no lot få utfolde seg på sin debattside om adopsjon.

Takket være undertegnedes bruk av twitter kom til syne en tilhenger an norsk import av utenlandske barn for adopsjon av betalende adoptanter frem under navnet Stig Flesland. Onsdag 2.11 fremsto denne lesland som debattinnlegger på sol for å pomotere Adopsjonsforum/Gudim som figurerte i VG tidligere på dagen.

Merkelig nok ble alle innlegg Flesland ikke likte, kontant slettet av moderator. Like etterpå fremsto Stig Flesland som moderator etter ha gjennomfør massiv sletting kun AF/Gudim kunne være tjent med. Undertegnede mente å lest noe en Flesland hadde skrevetr i media om adopsjon, gjorde noen nettsøk, og fant til sin overraskelse at han var en sentral person i Adopsjonsforum og underlagt Gudim. På adopsjonsforum egen nettside finner man: Stig Flesland, informasjonsansvarlig i Oslo/Akershus/Buskerud lokallag.

Saken er kun i sin begynnelse.

http://www.adopsjonsforum.org/index.aspx?article=3812159

Adopsjonsforum egne moderator og debattstyrer om adopsjon på sol.no.

Jeg har tatt saken opp med Håkon Liland, ansvarlig for sol.no, og avventer hans tilbakemedling.

Adopterteas Landsforening erblitt sterkt berørt og skadelidende og laget denne kunngjøringen: http://adoptertes-landsforening.blogspot.com/p/alf-gjr-alment-kjent.html

"04-11 Adopsjonsskandale avslørt på sol.no.

Etter at Adopsjonsform v/Gudim hardnakket har nektet for at foreningen og han selv hadde noen innflydelse og kontroll over sol's debattside om adopsjon, avslørte i dag ALF at moderatoren, Stig Flesland, var informasjonsansvarlig i Oslo/Akershus/Buskerud lokallag. http://www.adopsjonsforum.org/index.aspx?article=3812159

Stig Flesland brukte posisjonen bevisst til Adopsjonsforum og Gudims fordel, og til å drive personhets og personangrep på meningsmotstandere eller mot de som bragte frem ufordelaktige opplysninger, stoff og kilder om Adopsjonsforums lukrative virksomhet. Sletting av innlegg og kommentarer var en hyppig brukt metode. Det er også mistanker om at det har skjedd grove brudd på personvernreglene.

ALF vil måtte vurdere et rettslig etterspill overfor de ansvarlige for sol.no. ALF kvil ikke utelukke at sol.no's tillit til moderator for debattsiden kan være et tillitsbrudd, med betydning for ansvarsfordelingen.

ALF fremholder at Verdens Barn og InorAdopt ikke mistenkes for å drive med slikt!"

Dagen etter sender AF /Gudim ut følgende meddelelse op sol.no:


"Adopsjonsforum og sol.no
Av Øystein Gudim, Adopsjonsforum den 03/11/2011 - 11:30
2Adopsjonsforum har aldri vært verken eier eller redaktør av denne debattsiden.
Først for et par dager siden ble en privatperson godkjent av sol.no som moderator for siden.

Som daglig leder i Adopsjonsforum var det helt ukjent for meg til i går kveld at den nye moderatoren var en tillitsvalgt i vår forening.
Det er sol.no som er ansvarlig for å godkjenne hvem som skal være moderator - ikke Morten Johanssen eller Adopsjonsforum.
Morten Johanssen må gjerne lage en konspirasjonsteori om at Adopsjonsforum eier og styrer media, men det faller på sin egen urimelighet.

Hadde han og hans allierte holdt en sakligere tone i debattene her på forumet ville det ikke vært behov for noen moderator, men debattstilen deres er såpass spesiell at det var et sterkt behov for at sol.no tok sitt redaktøransvar på alvor."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar