Følgere

Populære innlegg

tirsdag 6. desember 2011

ALF igjen på banen!

10 år etter at Adoptertes Landsforening på grunn av resursmangel måtte innstille virksomheten er det en glede å kunne dra det hele i gang igjen med muligheter som ikke fantes for 10 år siden.Informasjonsverdenene er i dag en helt annen og bedre, Hvilket betyr enorm fopr resursbruken, kvaliteten og slagkraften til ALF.

Målet og formålet er det samme og varige slik det sømmer seg for en hjelpe- og støtte forening. med medlemmer som vil være til nytte og verdi for andre med felles skjebne, men som ikke har vært like heldige med sine adopsjoner og sitt liv som adopterte i Norge av grunner som faktisk ikke skulle eksistert i Norge og som det er noe ALF kan og bør være alene om å få rettet til.

Å få adopsjonwen i Norge inn i rett spor, er ingen enkel oppgave - generelt eller for den enkelte som sliter med en adopsjon av den gale sorten.

Alf bør være Norges beste organisasjonsfeltet fordi ALF har den beste og riktige erfaringsbasen å bygge på - de adopterte i Norge og deres enorne og viktige erfaringer.

Enhver adoptert i Norge skal kunne stole på ALF - selv om de ikke er medlemmer.
Politiske krefter skal stole på ALF.
Alle berørte av en adopsjon skal stole på ALF- uansett hvor i verden de er.

Oppgavee og utfordringene er store og tar lang tid å få løst. Motkreftene er sterke og har sterke egeninteresser av å hindre at ALF BLIR EN SUKSESS.

Adopterte er sterkere enn mange vil tro fordi et liv som adoptert i Norge ikke er noen "dans på roser", slik altfor mange velger å tro; spesielt de som vil tjene penger på enhver adopsjons tragiske og vavskelige grunnlag.

Å bry seg om sin neste og skjebnevenn på den rette måte, skaper glede og verdier for så mange.

Det er godt å ha den samme følelsen, inspirasjonen i dag som på Grand 4.4.1994.
Eldre- javel, men garantert mye klokere, mer erfaren og slagkraftig.

Å slå et slag for adopterte i kriser som bare adopterte ser og forstår betydningen av,er et privilegium og en ærefullt oppgave.

Å ioppleve gleden ved å være til hjelp og støtte for en annen adoptert som ofte trenger en god samtale, må nesten oppleves for å kunne forstås.

Jweg er tilbake og da er også
ALF TILBAKE MED NYE KREFTER OG MEDLEMMER SOM VIL VINNE NOEN SLAG FOR DE ADOPTERTE I NORGE

http://adoptertes-landsforening.blogspot.com/

https://www.facebook.com/#!/adoptertes.landsforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar