Følgere

Populære innlegg

fredag 21. januar 2011

Erstatning til utenlandske foreldre til "utenlandsfødte" adopterte i Norge

Rett til erstatning
Tusener av utenlandske fargede foreldre som har mistet sitt barn til noen i Norge, har åpenbart rett til en betydelig erstatning både fra den norske stat og dens "adopsjonsforeninger" for ulovlig barnebortføring eller barnetyveri. Alt tyder på at mer enn 12.000 utenlandske mødre har rett til slik erstatning fra Norge.

Problemet for disse mødrene uten sine barn, er at den norske stat har sørget for at de ikke vet og skal få vite at barna befinner seg i Norge. Staten har sogar utstyrt barna med falske fødselsattester slik at de utenlandske mødrene/foreldrene ikke kan dokumentere at barnet er deres - om de er så heldige å oppdage at det bor i Norge og kan få kontakt med barnet.

Utenlandsfødte i Norge som er utgitt her i landet for å ha vært foreldreløst og lovlig adoptert og ikke engang får opplyst fra staten hvem deres opprinnelige foreldre er, kan om de finner disse enkelt sikre disse en god erstatning på for tap av barn den norske stat og dens barnehandlere er ansvarlig for.
.
En million kroner
Er de importadopterte i Norge blitt så egoistiske at de ikke unner sine fødeforeldre respekt og oppfyllelse av sine foreldrerettigheter? Jeg velger ikke å tro det.

Alt man som trenges er en DNA-test som fastsetter det medfødte foreldreskapet, en fullmakt til å fremme deres erstatningskrav i Norge og en advokat som har litt grunnleggende greie på adopsjonsrett og erstatningsrett. Slike saker vil normalt bli løst i minnelighet uten utbretting i domstolen.

Med tanke på at staten bruker nesten 800.000 av skattebetalernes penger til å få ført barna bort fra sin utenlandske mor for å bli noen statsgodkjente barnekjøperes "adopterte", skulle en millon i erstatning for ulovlig tap av barn, være rimelig å yte.
.
Noen utenlandsfødte adopterte som vil gjøre en slik innsats?
Tja, det kommer oftest på hva slags rettferdighetsoppdragelse de har fått fra de norske "adoptivforeldrene".

Adopsjonsforum har i alle år spekulert i å operer i ikkevestlige land for det ikke finnes noen grenser for illegale adopsjoner, adopsjonssvindel og adopsjonskriminalitet. Adopsjonsforum har alltid utgitt barna for å være foreldreløse og trengende av et hjem. - Mot bedre vitende.

Alle med et moralsk og etisk forhold til den norske stats kyniske barneimport, kan arbeide for å sikre det utenlandske ofrene i det minste erstatning for de barnetap den norske stat er skyldig i.

Foretaket Adopsjonsinstituttet har allerede bestemt seg for å gjøre sitt til at utenlandske foreldre skal sikres erstatning og bidra mest mulig slik at det skal bli en realitet for flest mulig. I det prosjektet kan alle sikkert delta med det de kan bidra med.

Norge er en så rik nasjon at landet har råd til betale for de overgrep og krenkelser den norske stat har begått overfor svakstilte utenlandske mødre i land langt fra vesten og Norge.

Ville ikke det være et ypperlig bidrag til å vise at Norge vil og kan være ledende blant mottakerstatene når det kommer til "internasjonale adopsjoner", eller "adopsjonsmarkedet", slik Verdens Barns Helge Solberg sa på en Stortingshøring 20.2.2011?
.
  • Selv om barna er tapt for foreldrene på så mange måter, er det i et tap som i det minste bør kompenseres med en respekt og erstatning, slik det sømmer seg for et land som hevder å være bærere av høy moral, etikk, menneskerettigheter, Nobels Fredspris og god kultur i det hele tatt.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar