Følgere

Populære innlegg

søndag 26. april 2009

HVEM ER JEG?

Bilder tatt 1953 for et hefte som ble laget samme år. 2007 var jeg så heldig å få et eksemplar av en nonne på over 90 år som fremdeles tjenestegjorde på stedet.

Sommeren 1953 befant jeg meg der for å klargjøres for sending til USA for adopsjon sammen med min lillesøster. Det var utrolig å se bilde av seg selv i dette unike heftet.

Barna skulle fetes opp, gjøres friske, få legebehandling og medisiner samtidig som de skulle amerikaniseres for å leve som amerikanske barn. Mest av alt skulle barna ved hard disiplin oppdras til å oppføre seg skikkelig, være lydige og ha pene manerer.Hvem er egentlig denne gutten som i følge statens folkeregister er det norske ekteparet Johanssens egenfødte barn og født 8.2.49 i Landsberg av Leech, Bayern Tyskland?

Ble han født der da ekteparet var på en gjennomreise eller bodde der på den tiden?
De har aldri vært der.

Hvordan kan det ha seg at fru Johanssen aldri har vært gravid, men i følge statens folkeregister fødte en sønn to måneder før hun ble gift? Herr Johanssen har aldri gjort noen kvinne gravid.

I følge troverdige kilder, kom denne gutten med fly til Fornebu kvelden 3. sept. 1953. Hans navn skulle være Hartmut Ernst Kurt Reise, men det er jo ikke sikkert var hans rette navn. Han skulle angivelig være tysk statsborger.

Hvem var hans utenlandske mor og utenlandske far?
Hvem var hans lillesøster og hva het hun? Har hun en fødselsattest som viser at hun og gutten var søsken?

Hadde han en utenlandsk fødselsattest som viste hvem han og hans foreldre var da han ble født?
Ja det hadde han, men den vil ikke den norske stat skal eksistere som fødselsattest!

Kom han til Norge på en annen gutts pass?
Neppe, men kanskje med en annen gutts identitet?

Hvorfor kom han til Norge når han selv av sin mor og andre var blitt fortalt han skulle til USA?
Fordi den norske stat hadde gitt gutten oppholdtillatelse i Norge 2 måneder sommeren 1953.

Hvor var hans lillesøster som ennå ikke var fylt et år og som han skulle vokse opp sammen med? Kom hun etter? Eller var de skilt og hun sendt til USA? Eller var hun blitt syk og døde?

Var hans tyske mor informert om at gutten hennes var sendt eller tatt til Norge for adopsjon? Hadde hun godkjent noe slikt? Skulle han tilbake til Tyskland for så å sendes til USA senere?

Hvem er denne sunne og friske gutten?

Hva er rett identitet til denne gutten?

Hvorfor vil ikke den norske stat at hans tyske fødselsattest skal gjelde som dokumentasjon og fødselsattest i Norge?

Hvorfor vil ikke staten levere tilbake den tyske fødselsattesten til innehaveren?
Hvorfor skal en fødselsattest i Norge ikke angi de som ble barnets foreldre ved fødselsen? Eller være det som ellers i verden er en Fødselsattest?
Hvorfor løy staten til Oslo tingrett i 2007 om at staten faktisk satt med den tyske fødselsattesten, men ga uttrykk for at staten ikke gjorde det?

Ble gutten av den norske stat påført en falsk familiestand som staten siden har gjort alt for å forhindre skal kunne avsløres?
Er jeg offer for statlig identitetstyveri?
Ikke ble jeg født som noen Johanssen, men jeg vil vite å få dokumentert hva jeg ble født som i kraft av en ekte og lovlig fødselsattest!


Er den norske stat truet av at adoptertes identitet og familietilhørighet før statens adopsjon er anerkjent som en familierettslig realitet og dokumentert for all fremtid? Eller er det noen statlige embetsmenn som føler seg truet på grunn av sin befatning med adopsjon?

Har den norske stat adoptert en utenlandsk praksis ved å forfalske fødsels- og dødsattester for å få betalt for barn folk i det rike vesten vil kjøpe for adopsjon?

Hvorfor vil ikke staten svare på noe av dette? Eller forklare sin fødselsattestpraksis for "lovlig adopterte"?

Hvorfor skal min adoptivmor, meg selv og min datter og hennes etterkommere tvinges av staten til å stå registrert født av noen som aldri har født noe barn?

Var ikke min utenlandske mor "fin" nok til å stå på en fødselsattest? Var hun uverdig? Var hun uskikket fordi hun hadde gitt samtykke til adopsjon?

Er det et så sterkt krav fra norske barne- og adopsjonssøkere at de har forlangt å stå oppført i det norske folkeregisteret som adoptivbarnets fødeforeldre? Er det de norske "adopsjonsforeningene" som har krevd en slik fødselsattestpraksis av den norske stat? Hvem i staten har bestemt dette her?

Er det fordi den norske stat ikke vil oppfylle adoptertes rett til opplysninger m/dokumentasjon for hvem som er opprinnelige foreldre og om de faktisk har gitt samtykke til adopsjon eller ikke?

Hva kan jeg misbruke min eneste korrekte fødselsattest til? Hva mener staten en lovlig og gyldig fødselsattest kan misbrukes til av adopterte i Norge?

Eller er det slik her i Norge at staten har bestemt at adopterte fødes på nytt når staten har påført barnet en adopsjon?

Blir man et annet menneske bare fordi man blir adoptert? Er man ikke det man blir født som for alltid? - Sine foreldres barn med deres arveanlegg, gener og spesielle evner? Deres hudfarge, hårfarge, utseende, karaktertrekk, blodtyper, medfødte sårbarhet for sykdommer, kroppbygning, biologisk arvemasse.

Hvorfor skal ikke adopterte ha statens tekniske støtte til å unngå incest, ekteskap mellom biologiske søsken og få barn med personer man skal unngå å få barn med?

  • Hvor mange adopterte i Norge har fått barn med sin biologiske hel- eller halvssøster barneminister!
  • Det er et spørsmål staten faktisk skal kunne besvare med en feilmargin på null - 0!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar