Følgere

Populære innlegg

lørdag 25. april 2009

Statens påstand om min adopsjon og min fødselsattest

Min datter begynte å vokse og ville vite mest mulig om sin nedstamming. Selv fant jeg det meningsfullt å klarhet i mitt utenlandske opphav. Spesielt på morssiden som ble så hardt rammet av siste krig og etterkrigsårene. Jeg ville ha dokumentasjon på den mor, mormor og lillesøster jeg ble skilt fra 3. sept. 1953 - samme dag den Europeiske Menneskerettskonvensjon ble vedtatt. Å være like gammel som denne konvensjonen, er en merkelig følelse.

Nå er det slik at de som vil adoptere, må dokumentere identiteten til barnet og dets foreldre ved å sende den norske stat original fødselsattest og dåpsattest, samt et samtykkedokument som er korrekt og rettlig gyldig. Å få min tyske fødselsattest, skulle være en smal sak, men departementet nektet dette av uforståelige grunner. De kunne jo bare ta en kopi og beholde kopien i mappen.

Hvorfor ikke fødselsattesten og dåpsattesten ble returnert til eieren - barnet - er umulig å forstå.

1. Rettssak mot staten om min fødselsattest.

Våren 2007 saksøkte jeg staten med følgende krav om min tyske fødselsattest.
"Staten dømmes til å utstyre Morten Johanssen med ekte og gyldig fødselsattest".

Staten engasjerte regjeringsavokaten og adv. Ida Hjort Kraby kom på banen med sitt tilsvar. Denne damen ble et halvt år senere utnevnt til Barneombud og erklærte at hun ville være "barnas advokat". For en absurd påstand!

Det kommende barneombudet hevdet i tilsvaret at
"Staten kan ikke se at domstolene har adgang til å gi dom for et slikt krav."
"Dersom det skulle finnes dokumenter med det innhold saksøker antyder, antar staten at kravet må fremmes for tyske myndigheter der dokumentene eventuelt er arkivert."

Advokat Hjort Kraby benektet at den norske stat ikke var i besittelse av min tyske fødselsattest, og jeg måtte fremme kravet overfor tyske myndigheter.
Advokat Hjort Kraby påsto også at domstolene ikke hadde rett til å behandle krav om utlevering av adoptertes opprinnelige fødselsattester.

Advokat Hjort Kraby la ned påstand om at "Saken avvises".

Oslo Tingrett etterkom kravet fra staten/Hjort Kraby med den begrunnelsen at kravet var den norske stat uvedkommende.

Advokat Ida Hjort Kraby hadde vist seg spesielt godt egnet til å bli "barnas advokat" og det nye barneombudet sommeren 2007.

2. Avsløringen av løgnene til BLD og adv. Hjort Kraby.

Straks etter avvisningskjennelsen tok jeg med med min 10 år gamle datter til Tyskland. Vi fløy til Hamburg, lede en splitter nyFord Mondeo stasjonsvogn og satte kursen nedover i Tyskland mot Landsberg am Lech i Bayern. (Det var der Hitler satt i fengsel og skrev Main Kampf)

Vi hadde en herlig tur nedover i et vær som endret seg fra regn til strålende sol og 30 graders varme. Det ble en opplevelsestur utenom det vanlige frem til vi dro tilbake fra München 10 dager senere. Leide seilbåt en dag på Ammersee, var innom Østerrike og fødestedet til Mozart og opplevde at bilen var borte etterpå. En tur opp i Ørneredet, en dag på på en opplevelsespart som satte Tusenfryd helt i skyggen, et besøk på Europas største og mest utrolige badeland Galaxy og historisk Festival i Landsberg som gikk over 3 dager! Vi bodde på byens beste hotell som befant seg inne på festivalområdet.

Selvsagt møtte jeg kvinnen som meldte seg som min lillesøster da jeg var 45 år gammel i Landsberg. Vi hadde det virkelig fint sammen!

Så en formiddag oppsøkte jeg rådhuset for å få utlevert min tysk fødselsattest, opplysninger om min tyske mor og om hun levde eller evnt. hvor var begravet. Med meg hadde jeg de dokumenter den norske stat hadde utstyrt meg med:

* Norsk pass pålydende Morten Johanssen, fødested Landsberg og født 8.2.1949

* Norsk fødselsattest som viste at jeg var født av ekteparet Johanssen i Landsberg 8.2.1949.

Jeg ba om tysk fødselsattest for Hartmut Ernst Kurt Reise og opplysninger om min fødemor Katharina Reise. Jeg ble henvist til en tysk saksbehandler som straks tok saken opp til behandling på sitt kontor.

Den skolerte og oppegående tyske damen hentet frem en bok hvor alle fødsler i Landsberg i 1949 var registrert. Jeg ble først glad, men så............

"Ja det ble født en gutt med en slik mor her i 1949", sa damen og viste meg innføringen. Så la hun til:

"Kan du dokumentere at du er denne gutten?"

Jeg la frem pass og den norske stats fødselsattest. Damen så kort på dem og sa: "Dette beviser ikke at du er den gutten!" "Det står ikke her at du engang er adoptert", la hun til. Så fortsatte hun: "Vi har ikke registrert at du ble adoptert i Tyskland."

Jeg sa jeg ble adoptert i Norge etter en behandling av den norske stat. Damen så på meg, smilte og sa: "Da gikk du med deg din tyske fødselsattest til Norge som ble brukt i adopsjonssaken der."

"Vi kan ikke gi deg en ny tysk fødselsattest før du kan dokumentere at du er Katharina Reises sønn", sa hun og avsluttet saken der og da.

Jeg husket et øyeblikk jeg hadde lest Hellers Catch 22 da jeg var ung. Følte meg satt i en umulig situasjon og formålet med turen ødelagt. Tenkte på denne advokat Hjort Kraby og at hun måtte ha løyet for Oslo tingrett. Jeg forlot Rådhuset i Landsberg oppgitt og fortvilet. Nå kunne jeg heller ikke få konstatert om jeg var døpt eller ikke. Hvor jeg evnt var døpt og heller ikke om jeg var døpt katolsk eller protestantisk. Var jeg egentlig en hedning? Hva var skjedd med min for de første 6 årene av mitt liv?

Vel, jeg la alt dette til side og koste meg med Tysklandsferie og mer ferie i Norge.

3. Rettssak nr 2 om fødselsattest

Etter at advokat Ida Hjort Kraby var blitt utnevnt til nytt Barneombud av sin gode venninne, og så seg nødt til å trekke seg som "barnas advokat", fant jeg tiden inne for en ny rettssak mot staten.

Jeg sjekket påstanden til den tyske saksbehandleren i Landsberg, og oppdaget at den norske stat faktisk satt med med min tyske fødselsattest på sin hånd! Det gjorde meg virkelig forbannet!

Den norske stat hadde faktisk inndratt min tyske fødselsattest, satt den ut av kraft og erstattet den med en som var uriktig og falsk. Grunnlaget for en ny rettsak mot staten var lagt. Ville denne Ida Hjort Kraby stille opp som "barnas advokat" i den saken?

Oslo tingrett var utelukket for den nye rettssaken. Den hadde ved flere tilfeller gjort seg uskikket til å behandle adopsjonssaker, så valget falt på Asker og Bærum tingrett.

Uten at jeg ante det, ble dette starten på en rettsprosess som kunne ta år å bli ferdig med. Vel og merke om jeg holder ut og lever så lenge.

Jeg oppdaget til min forferdelse at den norske stat setter alle adoptertes fødselsattester ut av kraft og erstatter disse med en norsk statlig fødselsattest hvor adoptivforledrene står oppført som den adoptertes fødeforeldre !!!

Hva slags MOLBO-stat er det Norge har?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar