Følgere

Populære innlegg

søndag 22. mai 2011

Familiebygging - bygget på pengemakt.

Det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedets varer er taleføre!

Statens velsignelse og støtte til det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet i 1976 og frislipp av nye norske barne- og adopsjonshandlere i Norge og andre land, måtte selvsagt føre til at de små barnevarene ble eldre og taleføre.  Tore Strømøy åpnet for at den store tause gruppen adopterte og deres utenlandske opprinnelige foreldre både fikk en stemme og ansikt. - Han ble selvsagt voldsomt angrepet for dette at statens godkjente barnehandlere og deres norske statsgodkjente barnekjøpere.

"Adopsjon" har av de norske barnehandlerne systematisk blitt fremstilt som kanskje den beste måten å skape en "familie" på. En måte som alltid er "barnets beste", slik statens "adopsjonsutvalg" i 2009 fikk i oppdrag fra den rødgrønne regjeringen å "bevise" i form av en skandaløs NOU.  NOU'en kan også brukes som et forsvar for foreldreskap direkte etter en avtale som surrogati. slik utvalgsmedlemmene har valgt å forholde seg til denne type menneske- og barnehandel.

Rett og mulighet til "familiebygging".

Norske politikkere har i løpet av et 10-år gitt etter for krefter i Norge som vil ha rett til å få tatt til seg utenlandske forelres barn for å bli en "vanlig familie". Spesielt organiserte homser og lesber har vært ivrige i så måte. Eldre barnløse ektepar i Norge har i 2011 vært veldig ivrige på å få rett og muligheter skapt av den norske stat på å få fylt om en barnløs bolig med utenlandske fargede foreldres barn.  Kari Ann Voldens adopsjon avdekket at krefter i Norge ville at den norske stat skulle være forpliktet til å bistå med familiebygging for de som ville det og ikke av naturlige årsaker kunne reprodusere seg selv og egne barn.

Barnemarkeder, adopsjonsmarkeder og surrogatmarkeder til "familiebygging" har dukket opp og spredd seg som en pest rundt om i verden og i manges hoder i Norge. Ropet om at også nordmenn må ha fri tilgang til disse barne- og menneskemarkedene med den norske stat som  sikrer at markedene tjener kjøpernes og de kjøpevilliges interesser, har i Norge vært stigende og blitt ganske massivt.  Den egosentriske livstilen til den oppvoksende generasjon hvor barn og familier velges bort når man er mest egnet til å produsere sine egne barn, har gitt grunnlag for en norsk kjøpegruppe og markeder få kunne forestille seg bare for 20 år siden.

En voksen adoptert av arabisk opprinnelse har fått med seg dette, som han uttaler seg om som voksenblitt og ikke kunne makte da han ble anskaffet for en "familiebygging":

And so comes a new term for human trafficking: "family building". In this depraved exercise, obnoxious in its feigned naiveté and ethical objectivity, we are witness to the true face of those who either seek profit in the kidnapping or procuring of children, as well as those who seek to justify their genetic experimentation, their redefinition of lineage, their narcissistic and self-centered need for a child that comes at the expense—literally—of dozens of others. How vile! How loathsome! Especially now that I find myself stuck in an ethical quandary, knowing that to reclaim my nationality, stolen from me by the likes of this woman writing, I am going to have to pay off a judge, in a disturbing quid pro quo of the money that exchanged hands at my original purchase in 1963. Do I really need to see it marketed and explained away as "just another fact of life"? This is a false debate, especially in light of the most important voices which go missing here; and these are false arguments, and the ones making them are criminals of an unheralded degree. Take your dollar sign and your "$ense" and go shove it. —Daniel Ibn Zayd


.
Den hvite vestlige verdens trussel mot de fattige ikke-vestlige familiene.
Den hvite vestlige spedningen av det internasjonale barnemarkedet, adopsjonsmarkedet og surrogatmarkedet blir stadig mer fokusert på av kritiske og gode krefter i de deler av verden vesten tar barna i - i bytte mot vestlig valuta.  En ny form for hvit organisert menneske- og slavehandel har oppstått: "Barneslaver" til vestlig "familiebygging".

Espen Ottosen må selvsagt være klar over dette når han kommer inn på temaet i Aftenposten 215.2011.
Han velger å lukke øynene for markedsmekanismene og dermed årsakene til at krefter i Norge ser seg tjent - ja, også økonomisk tjent - med å få redusert betydningen av biologiens betydning for et barn og dets sleksskap.  Kanskje ikke så rart med tanke på det organiserte kristenlivet forhold til adopsjon og dette miljøets rolle i å slippe det internasjonale barnemarkedet fritt til i Norge. Når alt kommer til at i det kristne miljøet, så vil jo en adopsjon av et farget barn som regel være en oppfyllelse av nytestamentets påbud om bringe barn til den kristne tro og oppvekst.  Å rappe ikkekristnes barn for å føre barna til de kristnes Gud, er jo intet historisk nytt som overgrep mot ikkekristne foreldre og familier.

http://www.aftenposten.no/meninger/spaltister/ottosen/article4127098.ece

Å bygge opp en egen familie med andres unger, er det som er grunnlaget for alle barnemarkeder, adopsjonsmarkeder og surrogatmarkeder. Ottesen vil ikke holde seg helhetlig og prinsippielt til dette, fordi det internasjonale barne- og adopsjonsmarkedet på sett og vis er velsignet og bygget på vestlige kristne motiver om å redde hedninger til den kristne Gud, tro og ånd. Hvorfor skal ikke også barn født av ikkekristne surrogatmødre også "reddes" av det hvite vestlige kristne barne- og adopsjonsmarkedet?

Man kan neppe tro at det kristne organiserte miljøet i Norge skal ta selvkritikk for den form for "familiebygging" som startet i Norge i 1976 basert på ikkekristne fargede fattige utenlandske unge ugifte mødres barn. Barna var jo kommet til verden på en syndig måte og måtte selvsagt beskyttes mot en syndig oppvekst, må man vel tro har vært utslagsgivende for velsignelsen av Norges inntreden på dette pengsestyrte vestlige nihilistiske "familie-bygge-markedet".

Norske ugifte unge mødre fikk i sannhet oppleve denne formen for kristen religionsutøvelse i Norge etter 1945 til kvinner 40 år senere bli gitt rett til selvbestemt abort. Kvinner som ble presset og ofte ulovlig ble tatt fra sine nyfødte for at velstående og angivelig moralsk overlegne "familiebyggere" skulle få ta barna til seg som sine. Det lever mange tusen kvinner i dagens Norge som har opplevd og betalt prisen for dette et helt voksenliv. En pris som har vært større å bære og betale enn noen form for abort.

.
Det er mange gode og riktige måter å bygge en familie på.

Meldemmer av Adoptertes Landsforening koste seg over en sang hvor adopterte var så heldige å ha "mamma og pappa pluss en mor og en far".

Erkjennelsen av at en adopsjon for et barn var et barns beste om dette for barnets skyld inkluderte et dobbelt sett foreldreskap for det adopterte barnet/den adopterte gjennom hele livet, var en tanke som brøt med de organiserte adopsjonstilhengerne i Norge, men som var forankret i de adopterte selv. Adopsjonforum og dens medlemmer er sterkt mot en slik tanke, en slik følelse og et slik liv som mange voksne adopterte realiserer fordi de føler det riktig og til beste for seg selv. Reaksjonene mot Tore Strømøy og programmet "Sporløst" viser dette.
  • De norske statsgodkjente barnehandlerne vil også nå ha opphevet adopterte rett til å få vite hvem deres fødeforeldre eller førstefamilie var/er.
I den muslimske verden så respekteres dette at en "adopsjon" i realiteten betyr en foreldreutvidelse for barnet del med en klar rolle- og ansvarsfordeling. Det samme fant man i den norske "svake adopsjonen" som dessverre ble avskaffet på sviktende grunnlag i 1956 etter å ha fungert utmerket siden 1917.

Kommersiell familiebygging med manglende respekt for førstefamilien og barnet selv, er ikke og kan aldri bli noe "barns beste", slik enkelte grupper i Norge påstår med den norske stat, Regjerning og "adopsjonsutvalg" i spissen.

Det er enkelt å gjøre barnemarkeder, adopsjonsmarkeder og surrogatmarkeder langt mer menneskevennlige og barnevennlige enn det som kjøperne og deres betalte handlere vil og er betalt for. Siden slike markeder ADLRI har barnas fødeforeldre som kunder og betalere, så kan slike markeder ALDRI bli til noen verdi for andre enn kjøperne, og da slik kjøperne vil bestemme.

I prinsippet er det intet unaturlig og unormalt at foreldre velger å la sine barn vokse opp og bli oppfostret av andre enn dem selv. slik har det i den menneskelige historie alltid vært. De kulturelle og moralske/etiske sidene ved dette vil alltid være et onde for barna og de som reelt sett er ofrene og betalerne i slike markeder: Barna og deres fødeforeldre - om man ikke er villig til å respektere og sikre disse rettigheter som likeverdige medmennesker, likeverdige barn og likeverdige familier.

En familiebygging basert på et villet samarbeid mellom barnets foreldre og de som er villige til å påta seg oppfostringsansvaret for barnet, bør bety at det dannes en ny sorts familie som for barnets og partenes del betyr at barnet har fått flere "foreldre" og at disse til sammen og i et samspill har ansvaret for at dette blir barnets beste.

  • Hvem og hvilke grupper i Norge er mot dette?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar