Følgere

Populære innlegg

onsdag 27. juli 2011

Adopsjon er et stort og mektig ord....

"Adopsjon" står for meg:

Adoption of children, ideas, choises, goals and feelings is a right for everyone. Adopt just and for the right reasons - and be safe and happy.

NOEN TANKER

I forhold til adopsjon knyttet til barn, er det et spørsmål for barnet hva det kan og skal adoptere.

Jeg synes ikke dette spørsmålet skal besvares av et barne- og adopsjonsmarked, ei heller av "de som vil adoptere", ei heller av noen statlig myndighet eller andre enn barnet selv.

Man kan hjelpe adopterte barn til å adoptere det riktige fremfor det gale.

Hvordan skal adoptanter og adopsjonsvillige i Norge klare noe slikt uten å ville lytte til de adoptertes dyrekjøpte erfaringer?

Hvorfor velger så mange voksne i Norge å lytte til barne- og adopsjonsmarkedets norske og utenlandske operatører og andre i Norge som søker profitt i dette markedet?

Hvorfor angripes voksne adopterte i Norge om de taler dette markedets aktører midt imot?

Hvorfor skal ikke de opprinnelige foreldrenes kjennes, sees og  lyttes til?

Adopsjonsinstituttet bygger på ideer, verdier og rettigheter son burde vært adoptert som ukrenkelige i Norge for mange tiår siden.  - Også av den norske stat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar