Følgere

Populære innlegg

søndag 17. juli 2011

De utenlandske "fødemaskinene" for statens barneimport

1976 vedtok den norske stat bruk av utenlandske "fødemaskiner".

I all hemmelighet vedtok AP-regjerningen ved sosialdepartementet at utenlandske unge ugifte mødre skulle være "fødemaskiner" for norske adopsjonskåte som et salgs statlig velferdsgode for norske ektepar i Norge som var "plaget" av et "barneunderskudd". Staten skulle hjelpe til ved å utgi barna for Stortinget som  "foreldreløse eller forlatte" og lage nye fødselsattester som viste at barnas fødeforeldre var de norske statsgodkjente barnekjøperne.

Det norske barne- og adopsjonsmarkedet eksploderte i årene fremover, og staten svarte med å gi 30.000 kroner i støtte til hvert gjennomført barnekjøp i 1990.

Staten bestemte at barna ikke bl født av en mor, men av "et land".  Adoptertes rett til opplysninger fra departementet om hvem de utenlandske opprinnelige foreldrene var/er, ble begrenset  av staten til å å få opplyst hvilket land man ble tatt fra.

.
Surrogati på sitt værste

Helt siden den kinesiske stat begynte å eksporere kinesiske barn til det vestlige barnemarkedet i 1988, har den norske stat og regjeringer godtatt at kinesiske mødre og fedre, skal ha funksjonen som surrogatforeldre til norske statsgodkjente barnekjøpere.  Den norske stat har alltid dekket over dette surrogatiet ved å utgi dette som lovlig adopsjon og kalt dette bevisst feilaktig for "adopsjon". De kinesiske mødres barn i Norge utstyres med en norsk fødselsattest hvor det står at deres fødeforeldre er herr og fru Nordmann, selv om enhver idiot kan SE at det er en umulighet.

At de kinesiske mødrene og fedrene ikke har gitt sitt samtykke til verken å fungere som surrogatforeldre for nordmenn i Norge eller til noen adopsjon, har den norske stat, regjerning og statsrådet ikke villet bry seg om i det hele tatt: For disse har det viktige vært å ha et fungerende statlig velferdstilbud basert på utenlandske mødre og fedres rettslige barn.  Norsk statlig barnebortføring i organiserte former.

Barna har den norske stat bevisst valgt å gjøre totalt rettsløse, dere egentlig utenlandske foreldre har den norske stat rett og slett SLETTET ut av saken og gjort til ikke-personer, og staten har gjort seg til ikke bare medvirker til grove kriminelle handlinger, men oppfordret til det, forsvart det og brukt alle former for myndighetsmisbruk i så måte.  Også dokumentfalsk.

.
Surrogati-debatten i 2011 - et vannskille.

35 år etter at den norske stat og regjerning i all hemmelig innførte sitt statlige barnimportregime basert på barnebortføring, "fødemaskiner", illegale adopsjoner og organisert kriminalitet, klarer en enslig kvinne fra Røst å bryte den norske stats adopsjonsbedrageri ved å få adoptere et tvillingpar i India.

Kari Ann Volden klarer - riktignok ubevisst og mot sin vilje - å avdekke den norske stats surrogatibedrageri ved at sterke krefter i Norge reagerer sterkt og rett på staten behandling av Volden og tvillingene hun har adoptert etter ønske, vilje og samtykke fra de indiske foreldrene.  Tvillingene er ikke født av/kommet fra India, men ut av kroppen til en gift indiske kvinne med navn, identitet og et ansikt på norsk TV. - Slik alle utenlandsfødte adopterte i Norge også skal ha gjort.

Ordet "barnhandel" blir i Norge for føste gang brukt i en norsk debatt ved anskaffelse av barn man selv ikke har født som mor. Et ord den norske stat og regjerning siden 1976 aldri har ville ha noen diskusjon og debatt om. Minst av alt departementet Tove G Smith, Bufdirs Morten Stephansen og regjerningens såkalte "adopsjonsutvalg".  De statsgodkjente norske barnehandlerne med Øystein Gudim fortviler og gjør den ene avslørende dumheten etter den andre i debatter på sol.no og ved bruk av en advokat.

Debatten i 2011 skjer ved en riktig og nødvendig kobling mellom utenlandsk surrigati og utenlandsk bruk av mødre som fødemaskiner for norske statsgodkjente barnekjøpere som må vente mer enn 4 år på at en betalt barnehandel skal gå i orden.

.
Internett-debatter.

Statens informsjonsverden var helt annerledes da AP-regjeringen i 1976 vedtok å etablere en norskt barne- og adopsjonsmarkedet. Styrt og kontrollert av den norske stat selv.

Den norske stats barne- og familiepolitikk har siden 1945 vært en nasjonal skandale og skam, men ført ved at det norske folk fikk mulighet til fri informasjonsflyt via internett, har det vært mulig for Norge og ansvarlige nordmenn å demokratisere den norske stats barne-, familie- og adopsjonsregime fra et totalitært eneveldig til et regime under normal demokratisk kontroll.

Barne-, familie- og adopsjonsrett bør tas bort fra den norske stats hånd og overføres til et domstolsregime. Selvsagt vil ikke staten selv og dens godt betalte barnebyråkrater frivillig gi slipp på sine maktrevirer, sitt inntektsgrunnlag og sitt patetiske handlingsgrunnlag, men tiden bør i et vestlig demokratisk land være slutt på at en stat skal ha noen gudommelig makt over barn, gravide, fødende og de som blir foreldre på den naturlige måten.

I god norsk sosialistisk ånd har den norske stat med AP i spissen siden 1945 valg å sosialisere fødte barn i Norge og gjort staten til alle barns overforeldre. Ideen for dette er lett å se hvor kom fra. Det er ikke for ingen ting at venstresiden hyller begreper som "landsfader" og "landsmoder".

Jeg synes ikke om slike statsregimer og den slags politiske ledere som fritt og uten domstolskontroll skal fungere som overfar eller overmor - ikke til alle barn i Norge, men også i andre land. 

Min mor het: Katharine Reise - uansett hva den norske stat måtte ha gjort i forhold til det. Jeg har aldri adoptert noen "far" ved navn Gerhardsen og heller ikke noen "mor" ved navn Brundtland, og kom ikke å fortell meg at slike personer skal fritt bestemme hva som er noe barns i Norges "beste". 

.

Avskaff statens adopsjonsregime først!

En liten lovendring i adopsjonsloven er alt som skal til for at alle adopsjonssaker behandles av domstolen fremfor av norske statsansatte byråkrater som ynder å operere i hemmelighet og mest opptatt av sitt eget beste og løpe ærender for en overklasse som sikler etter underklassens barn.

Norske kvinner sluttet å fungere som "fødemskiner" for overklassen i Norge på 1970-tallet, til den norske stat i 1976 bestemte at utenlandske rettsløse mødre skulle overta den rollen og funksjonen.

Hva slags statsmakt er det egentlig venstresiden og de norske sosialistene har skapt og kan skryte av?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar