Følgere

Populære innlegg

søndag 3. juli 2011

Twitter for kunnskap om adopsjon

Jeg er blitt Twitter-bruker!

Å få tilgang til stoff om adopsjon på det internasjonale plan, var ikke enkelt før internett kom til. Internett har de senere å avdekket sider ved et internasjonale barne- og adopsjonmarkedet som dette markedet så enkelt klarte å holde skjult på grunn av manglende innsynsmuligher og åpenhet. Aktørene hadde pengemakt til å drive både propaganda og markedsføring som i all hovedsak har vist seg å være av den falske og kynisk profittmotiverte sorten.

Tilkomsten av Twitter har åpnet for tilgang til kritiske krefter blant bevisste og kunnskapsrike voksne adopterte rundt om i verden, dyp innsikt i hva som faktisk rører seg hos foreldre som påstå å ha "bortadoptert sitt barn", voksne adopterte som har oppdaget sannheten og ikke minst hva som rører seg i hodene til presse- og mediafolk som i alle år har vært solide norske kunder av dette barnemarkedet.

Twitter har gitt meg ny, bedre og raskere rapporter om hva som skjer på det internasjonale barnemarkedet, og langt større mulighet til bedre og kraftigere innsats mot den norske barnehandelsvirksomheten.
.

Det internasjonale barnemarkedet for "adopsjon" er under solid angrep.

Flere og sterkere krefter mot dette famøse barnemarkedet vokser frem.  Så sterke er kreftene at markedet angripes i stigende grad av både presse og media verden rundt.  Et eksempel er Syd-Koreas politiske oppgjør med sin korruptbaserte barne-eksport av 220.000 koreanske mødres barn til kjøpevillige i vesten.

Til og med krefter i Kina har kommet frem med avløringer som bekrefter det som er hevdet fra opplyste som meg selv.  Myndighetene i det korrupte Etiopia må bøye seg.

Det blir stadig mer vanskelig for politikere i den vestlige verden å holde sin hoder "stukket i sanden" for sin skammelige holdning til dette barnemarkedet, selv om  norsk politikker nok vil være de aller siste som vil dra hodet opp av sanden og innse en virkelighet de selv har vært med å skape.

.

Bedre hjelp og støtte for de som lider under den norske stats adopsjonsregime

Twitter gi mer muligheten til å gi mer bedre muligheter til å bistå alle som på en eller annen måte er blitt eller står i fare for å bli offer for den norske stats adopsjonsregime. Jeg får også en bedre mulighet til å hjelpe de som har rett til en norske offentlig anerkjennelse til en adopsjon enn tidligere.

Morsomt er det at Twitter hjelper til med å få avslørt pressefolks tøv om adopsjon, surrogatmødre og barnehandel.

Nye muligheter kommer til og snart vil også de nye mulighetene bli åpne og tilgjengelige for alle de utenlandske mødre og foreldre som har mistet et barn eller to til kyniske norske- og utenlandske barnehandlere.  Hva det kan og må føre til, kan bare fantasien sette en grense for.

Rettferdighet og adopsjon
Ofre for den norske stats adopsjonsregime har rett til rettferdighet, men det kan ta mange år for et illegalt adoptert og bortført barn og dets utenlandske foreldre å få en slik rettferdighet. - Slik skal det ikke være.

Den norske stats adopsjons- og barnehandelregime var ikke klar over da de begynte med den norske famøse barneimporten at den teknologiske utviklingen skulle bli dem til noen trussel og fare. Det var heller ikke diktatorene i en del araberstater da de etablerte sine regimer.

Internett siker informasjon som bidrar til overgep mot mødre og barn!

Det skal vi vel være glade for?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar