Følgere

Populære innlegg

mandag 25. juli 2011

Adopsjon kan være en så fin ting.........

Noe mer fint og skjørt kan vanskelig tenkes........

Hver gang jeg opplever voksne adopterte med adopsjoner, adoptivforeldre og et liv som adoptert hvor alt er så naturlig på plass, godt og riktig, blir jeg så glad.........

Det er som å treffe eldre ektepar hvor alt synes å ha vært naturlig på plass, godt og riktig.  Ikke bare for ekteparet selv, men også for deres barn og barnebarn.

Adopterte med adopsjoner som har blitt dem til gagn, slik det skulle være sikret en rett til, kan man få bekreftet i deres ikke-adopterte barn, barn, barnebarn, adoptivforeldre og opprinnelige foreldre med disses familier. Alle lever i en harmonisk, trygg og tett ytre og indre verden hvor alle har adoptert hverandre og behandler hverandre som sin mest kjære, nære og viktigste venner.  På tross av og på tvers av alt som skulle kunne skille.

Hva er hemmeligheten?  Flaks? Bestemt av statens myndigheter og bygget på et "vedtak"?

Noen byggestener må være på plass fra barnet er født, men det meste avgjøres ved valg på foreldresiden og adoptantsiden i persioden fødselen og til barnet har flyttet inn i sitt nye hjem. Valg som går på å ville se, forstå og kommunisere med hverandre om et barn som ikke har så mye "språk".

Det er noe felles og grunnleggende ved alle adopsjonsforhold. For meg har dette innsynet gjort meg til adopsjonstilhenger av den ekte og gagnlige adopsjonstypen.  Den som så altfor få adopterte i Norge har opplevd - til tross for at hver og en skulle være sikret en slik opplevelse om statens myndigheter - først og fremst - hadde gjort sine lovpålagte plikter og oppgaver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar